Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis na téma daň z přidané hodnoty z předmětu ekonomie. Vysvětluje kdo je to správce daně, soustavu daní a podrobněji popisuje daň z přidané hodnoty.

Obsah

1.
Správce daně
2.
Soustava daní
3.
Daň z přidané hodnoty

Úryvek

"Správce daně – příslušný finanční úřad
Základ daně – hodnota, ze které se počítá daň, může být vyjádřen v naturálních jednotkách ( např. u silniční daně je základ daně pro osobní auta zdvihový objem motoru v cm3. nebo v peněžních jednotkách, např. superhrubá mzda
Sazba daně – postup výpočtu, pomocí kterého se ze základu daně stanoví velikost daně
Splatnost daně – je to lhůta pro zaplacení daně ( např. silniční daŃ je splatná do 31. ledna následujícího roku po uplynutí zdaňovacího období

Soustava daní
a) nepřímé daně
1. dan z přidané hodnoty
2. spotřební daně
a) z minerálních olejů
b) z lihu
c) z piva
d) z vína a mezi produktů
e) z tabákových výrobků
3. energetické daně
a) z plynu
b) z pevných paliv
c) z elektřiny

b) přímé daně
1. daně přímé
a) dań z příjmů fyzických osob
b) daň z příjmů právnických osob
2. daně majetkové
a) daň z nemovitostí
- daň z pozemků
- daň ze staveb
b) daň dědická darovací a daň z převodu nemovitostí
c) silniční daň
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
- Je to nepřímá daň – neplatí se přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně statku a služeb
- Plátce připočítává DPH k ceně statků a služeb a poplatník ( zákazník) je zaplatí společně s cenou
- Takto vybranou daň má plátce – prodejce povinnost odvést státu – finančním úřadu
- Plátce má také nárok na odpočet daně, kterou zaplatil při nákupu
Základní pojmy k DPH:
Osoba povinná k dani – je to fizická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti a stane se plátcem tehdy, pokud překročí obrat 100 000 kč za 12 po sobě jdoucích měsíců
Ekonomická činnost – je to soustavná činnost výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb, nepatří sem zaměstnanci
Obrat – souhrn úplat v cenách bez DPH
- Nepatří sem přijaté zálohy a cena prodaného DM
Př. Pan Novák vede daŇovou evidenci za období leden – prosinec 2013 prodal zboží za 900 000 Kč. Přijal zálohu 100 000 kč a prodal auto za 500 000 Kč. Musí se registrovat jako plátce DPH"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53f34c2281244.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Spravce_dane.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1881x
2. Vypravování 1378x
3. Reportáž 1144x
4. Lakomec-Moliere 539x
5. Slohové práce 329x
6. Stížnost 248x
7. Bylo nás pět 217x
8. Odpověď na objednávku 198x
9. Negativní odpověď na poptávku 174x
10. Pythagoras 170x