Daně


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370, Tachov

Charakteristika: Práce zahrnuje obecnou charakteristiku daní, vysvětlení základních pojmů souvisejících s daným tématem a jednotlivé typy daní.

Obsah

1.
Co jsou to daně
2.
Dvě roviny ve kterých můžeme daně vnímat
3.
Vymezení základních pojmů
4.
Typy daní
5.
Krátká charakteristika sociální poitky

Úryvek

"Důležité pojmy:
• Poplatník- z jeho kapsy jsou peníze hrazeny
• Plátce- odpovídá za odvedění daně státu
• Základ daně- z této částky se daň vypočítává
• Daň- již vypočítaná částka, kterou plátce odvede státu
• Sazba daně- slouží k výpočtu daně ze základní daně
V současnosti vybírané daně v ČR:
PŘÍMÉ
• Daň z příjmy FO a PO
• Daň z nemovitosti
• Daň dědická, darovací nebo z převodu nemovitosti
• Daň silniční
NEPŘÍMÉ (placené formou nákupu a prodeje zboží a služeb)
• Daň z přidané hodnoty (DPH)
• d.spotřební
• nové daně pro živ.prostředí- ze zemního plynu, z pevných paliv a z elektřiny
Daně jsou spravovány pomocí zákonů a předpisů k tomu určeným.
Sociální politika:
• jednání státu a dalších subjektů sociální politiky s cílem pozitivně ovlivnit životní podmínky lidí
• reakce na nepříznivé sociální události, jako jsou stáří, nemoc, invaliditanebo i nezaměstnanost a chudoba.
• V praxi jde tedy o systém sociálních dávek, zdravotního a sociálního pojištění. Cílem sociální politiky je tedy vytváření důstojných podmínek života všem občanům nebo alespoň jejich většině"Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537209446d2ae.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dane_1.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse