Datové sítěKategorie: Informatika

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, Písek

Charakteristika: Práce ve své první části objasňuje vývoj, funkce, prvky, vlastnosti nebo typy datových sítí a ve druhé části popisuje zadání, cíle nebo pomůcky pro 3 laboratorní cvičení ve vztahu k datovým sítím.

Obsah

1
Obecné pojmy a základní vlastnosti
1.1
Vývoj datových sítí
1.2
Funkce sítí LAN, WAN
1.3
Šířka pásma, přenosová rychlost, propustnost sítí
1.4
Vrstvový model sítí
1.5
Médium
1.6
Síťové modely
1.6.1
Protokoly
1.6.2
Standardy
1.6.3
Síťový model OSI
1.6.4
Sedm vrstev síťového modelu OSI
1.6.5
Funkce vrstev modelu OSI
1.6.6
TCP/IP protokol
1.7
Lokální sítě LAN
1.7.1
Topologie sítí
1.7.2
Síťový adaptér - NIC
1.7.3
Schématické značky médií
1.7.4
Opakovač - Repeater
1.7.5
Rozbočovač - HUB
1.7.6
Most - Bridge
1.7.7
Přepínač - Switch
1.7.8
Směrovač - Router
1.7.9
Síťové okolí – Mrak - Cloud
1.7.10
Fyzický segment
1.7.11
Pohyb dat v sítích LAN
1.7.12
Cesty paketů sítí
2
Laboratorní cvičení
2.1
Lab 1 TCP/IP nastavení sítě
2.2
Lab 2 OSI Model
2.3
Lab 3 Základní konfigurace sítě LAN

Úryvek

"1.2 Funkce sítí LAN, WAN
Lokální počítačové sítě (LAN) se skládají z počítačů, síťových karet, síťových médií, řídících zařízení síťového provozu a periferních zařízení. LAN dávají možnost pro podnikatele, kteří používají počítačové technologie, sdílet schopnosti a výkon PC, soubory a tiskárny a umožňují komunikace, například e-mail. Propojí se dohromady data, komunikace, práce na počítači a souborové servery.
Funkce LAN:

- funguje uvnitř omezené geografické oblasti;
- dovoluje mnoha uživatelům přístup na médium o vysoké přenosové rychlosti;
- poskytuje nepřetržitou možnost připojení k místním službám;
- připojuje fyzicky přilehlá zařízení.

Síť LAN umožňuje napojit mnoho prostředků pro aktualizaci většiny předchozích informací. Můžete okamžitě vyhledat některé z těchto informací. Jak uživatelů počítačů přibývalo, brzy bylo jasné, že sítě LAN nebudou stačit. V LAN systému bylo každé středisko nebo obchody druhem elektronických ostrovů. Co bylo potřeba, byla schopnost přenosu informace a rychlost z jednoho obchodu do dalšího.
Řešením bylo vytvoření široké oblastní sítě (WAN). WAN propojují LAN, které pak poskytují přístup k počítačům nebo souborovým serverům v jiných místech. Protože WAN propojují síťové uživatele přes velké geografické oblasti, poskytují pro podnikatele možnost komunikovat navzájem přes velké vzdálenosti. Výsledkem je připojení počítačů, tiskáren, a jiných zařízení na WAN mezi sebou, aby se dělila o informace a prostředky pomocí internetu.

Některé WAN technologie:
- modemy;
- ISDN (Integrated Services Digital Network);
- Frame(rámce) relay(přenášet);
- ATM (Asynchrounous Transfer Mode);
- T (US) a E (Europe) Přenosové Řady: T1, E1, T3, E3, atd.;
- SONET (Synchronní Optické Sítě).

1.3 Šířka pásma, přenosová rychlost, propustnost sítí
LAN a WAN mají vždy jednu věc společnou, a to je použití termínu bandwidth (šířka pásma, přenosová rychlost) k popisu jejich schopností. Tento termín je základní pro porozumění sítím. Podíváme se proto detailněji na tento pojem, abychom hlouběji pronikli do problematiky sítí.
Přenosová rychlost je měřítko, jaké množství informací může proudit z jednoho místa k jinému za dané množství času. Jsou dva významy slova bandwidth; jeden se týká analogových signálů, a druhý digitálních. Budeme pracovat s digitální přenosovou rychlostí, nazývanou jednoduchá přenosová rychlost
Víme, že nejzákladnější jednotka k popisu digitální informace je bit. Přeneseme-li ji za sekundu, získáme přenosovou rychlost - bity za sekundu - bps.
Bit za sekundu je jednotka přenosové rychlosti. Samozřejmě, kdyby komunikace zůstala u této rychlosti 1 bit za 1 sekundu, bylo by to velmi pomalé. Představte si, že se pokusíte poslat ASCII kód pro vaše jméno a adresu – to by zabralo minuty! Naštěstí je nyní možná mnohem rychlejší komunikace – kbps, Mbps, Gbps.
Přenosová rychlost je velice důležitým síťovým elementem, přesto může být poněkud abstraktní a hůře srozumitelná. Zde jsou 3 analogie, jenž vám mohou pomoci udělat si představu, co je to přenosová rychlost:
- Přenosová rychlost je jako šířka potrubí.
Uvažujme síť trubek jenž přivádí vodu do vašeho domu a odvádí odpadní vody ven. Tyto trubky mají různé průměry - městské vodovodní potrubí mohou mít průměr 2 metry, zatímco kuchyňský kohoutek může být 2 centimetry. Šířka roury měřena průtokovou kapacitou vody je podobná informace. Ve skutečnosti hodně síťových expertů bude mluvit o vsazení větší „roury“ znamená to větší přenosovou rychlost; to je větší přenosová kapacita informací.
- Přenosová rychlost je jako počet pruhů na dálnici.
Představte si síť silnic jenž slouží městečkům nebo hlavním městům. Zde může být osmipruhová dálnice s výstupy do 2-pruhové a 3-pruhové silnice, které vedou do 2-pruhových směrově nerozdělených ulic a nakonec k vaší příjezdové cestě.V této analogii, počet pruhů je shodná s přenosovou rychlostí, a počet aut je množství informace jenž může být přenesena.
- Šířka pásma je jako kvalita zvuku ve zvukovém systému.
Zvuk je informace, a kvalita zvuku jenž slyšíte je šířka pásma. Jestliže vy by jste požadovali aby pustili vaši oblíbenou píseň – po telefonu, v AM rádiu, na FM rádiu, nebo na CD-ROM – dáte přednost CD jako prvnímu, pak FM rádio, AM rádio, a nakonec telefon. Skutečná analogová šířka pásma pro ně je 20 kHz,15 kHz, 5 kHz, a 3 kHz."

Poznámka

Součástí práce je množství tabulek, schémat nebo fotografií, rozsah čistého textu činí cca 21 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508a813d049d5.zip (1989 kB)
Nezabalený formát:
Datove_site.doc (2789 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse