David Copperfield


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou

Charakteristika: Práce je vypracovaným rozborem knihy anglického autora Charlese Dickense David Copperfield. Obsahuje veškeré náležité prvky, které má čtenářský deník obsahovat: informace o autorovi, nakladatelství, charakteristika hlavních i vedlejších postav, místo, čas a společnost děje, podrobný obsah, hlavní myšlenka, citát, forma a moje vlastní hodnocení.

Obsah

1.
Charles Dickens
2.
Nakladatelství
3.
Hlavní postava
4.
Vedlejší postavy
5.
Místo, čas a společnost
6.
Obsah
7.
Hlavní myšlenka
8.
Citát
9.
Forma
10.
Hodnocení

Úryvek

"Charles Dickens
• anglický spisovatel
• v dětství žil v bídě (inspirace pro pozdější díla)
• už jako desetiletý chlapec musel pracovat a vydělávat si na živobytí
• literární činnost zahájil roku 1833, psal povídky do časopisů
• nejvýznamnějším a nejpopulárnějším představitelem viktoriánského románu
• proslavil se nejen v Evropě, ale i v USA
• další díla: Oliver Twist, Malá Dorritka, Vánoční koleda, Kronika Pickwickova klubu
Albatros, 1980, Praha
Hlavní postava
• David Copperfield – v tom to dílo zatím je malý chlapec, bystrý, trochu tichý, ale v důležitých chvílích rozhodný, jedná s typickou dětskou naivitou, která se odráží v příběhu, neboť je vypravěčem, dokáže se chovat tak, jak se od něj očekává, ale někdy i vzdoruje,
Vedlejší postavy
• pan Murdstone – podle Davidových slov: „Pan Mudrstone je pevný a nikdo v jeho životní sféře nesmí být tak pevný jako pan Murdstone, ba nikdo v jeho životě nesmí být vůbec pevný, protože každý se musí před jeho pevností sklánět“ (str. 78, 81); je velmi přísný, strohý, neprojevuje téměř žádné emoce, vyžaduje přesnost, pevnost
• Steerforth – Davidův přítel ve škole, sám ho považuje za neskutečně čestného, vzdělaného, přímého a sebevědomého, jako čtenáři však můžeme vidět, že jeho pohled na něj je poněkud zkreslený a že si Steerfort užívá své moci, kterou získal nad ostatními chlapci, později svede Emilku a uteče s ní
• Pegottka – hospodyně v domě, velmi milá, přívětivá, snaží se vždy Davidovi pomáhat, je láskyplná a dokáže leccos přestát
• Klára – Davidova matka, dříve milá, usměvavá a milující žena, která na světě neviděla nic důležitějšího než svého syna, po příchodu pana Murdstonea se mění, uzavírá se do sebe, zadržuje emoce a je velmi nešťastná
• pan Pegotty – Pegottčin bratr, je velmi citlivý vůči ostatním lidem, milý a nápomocný
• Emilka – malá holčička, do které se David zamiluje, je milá, usměvavá, ale taky velmi chytrá a vypočítavá, později neuváženě uteče se Steerfortem
• Uriáš Heep – vypočítavý, arogantní, ničemný, chce zničit Wickfieldovu firmu a usiluje o Agnes
• Dora – Davidova první manželka, trochu naivní
• Agnes – dcera právníka Wickfielda, u kterého David bydlí, později si Davida vezme za muže
• pan Micawber – Davidův dávný přítel, hodný, měl problémy s dluhy
• Traddles – chlapec ze školy, vzdorovitý klučina, má smysl pro spravedlnost a nebojí se obětovat pro kamarády, později se stává právníkem a pomůže Davidovi"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x530fa11649493.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
David_Copperfield.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse