Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > David Weiss: Já, Rembrandt

David Weiss: Já, Rembrandt


Kategorie: Česká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text nejprve charakterizuje dílo obecně a poté se věnuje stručnému popisu děje.

Úryvek

"David Weiss: Já, Rembrandt
Kniha je neúplným životopisem Rembrandta van Rijna. Zaznamenává vlastně jednu etapu jeho života, kdy se netěšil příliš velké popularitě a měl problémy jak v soukromém, tak v uměleckém životě.
Jeho obrazy vyšly z módy a Rembrandt, který miloval umění a skupoval díla svých vrstevníků, místo aby sám intenzivně tvořil, se hodně zadlužil. Po smrti své ženy Saskie žil se sou hospodyní Hendrickje, se kterou zplodil dítě. Nemohl si Hendrickje vzít, protože by přišel o dědictví po Saskii, a tak jej církev označila za cizoložníka a hrozila mu exkomunikace, což jen přispívalo k jeho špatné pověsti věčně zadluženého flegmatika, o jehož obrazy nikdo nestál. Dalším Rembrandtovým uklouznutím proti tehdejší morálce byl portrét Ježíše jako židovského studenta, kterým chtěl autor dát najevo svou lásku k bohu. Církev jeho obraz prohlásila za kacířské dílo. Když Rembrandt definitivně zbankrotoval a byl mu zabaven veškerý majetek, ponechal si alespoň toto jediné dílo. Zbytek života strávil v chudobě a zaslouženého uznání se mu dostalo až po jeho smrti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49acf4423ee1e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
David_Weiss_Ja_Rembrandt.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse