Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Digitalizace televizního vysílání

Digitalizace televizního vysíláníKategorie: Technické - ostatní

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi stručně charakterizuje, co je to digitální vysílání. Informuje o tom, co obnáší převod analogového signálu do digitálního signálu pro diváky. Věnuje se nejen vysílání a programům, ale také anténám a nahrávání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Digitalizace
2.1.
Vysílání a programy
2.2.
Antény
2.3.
Nahrávání a propojení
3.
Závěr

Úryvek

"2. Digitalizace

Digitalizace znamená převedení analogového signálu do digitálního signálu. V České republice probíhalo od 12. května 2000 zkušební vysílání televizního a rozhlasového signálu v digitální podobě (standard DVB-T), na který se postupně přechází místo signálu analogového, zkušební provoz přešel 21. října 2005 na řádné vysílání.

Proč se vlastně přechází z analogového na digitální vysílání? Hlavně proto, že pro další rozvoj pozemního vysílání dosavadní analogové vysílání už bylo nedostačující, a proto došlo k mezinárodní shodě, že se přejde na digitální vysílání. Česká republika má povinnost nejpozději do roku 2015 ukončit veškeré analogové pozemní televizní vysílání. Rozhlasu se ukončení analogového vysílání netýká, bude se šířit oběma způsoby.

Výhodou digitálního vysílání je především stálá a úplná technická kvalita, tedy výsledný signál bez známého kolísání úrovně šumu podle počasí i bez tzv. „duchů“. Další výhodou je zvýšení počtu televizních programů při zachování stejné šířky přenášeného pásma, namísto jednoho analogového kanálu lze přenášet ve stejné kvalitě až 5 kanálů digitálních.
Nové televizory se již vyrábějí se zabudovaným zařízením na příjem digitálního signálu, u starších je nutno použít tzv. Set-top box. Ten se zapojí mezi TV přijímač a zásuvku televizního rozvodu. Přijatý digitální signál převede na signál analogový a předá do televizoru.

Přechod na digitální vysílání a termín vypnutí analogové televize se diváci dozvědí vždy s několikaměsíčním předstihem z varovného textu přímo v rámci vysílání a také prostřednictvím loga, které bude mít podobu čtyř čtverečků v pravém dolním rohu televizního obrazu.

Vysílání a programy

Doteď každá televizní stanice vysílala na své frekvenci. Avšak u digitálního vysílání se několik stanic dělí o jednu frekvenci, a tomu se říká multiplex. V jednom multiplexu mohou být čtyři až šest stanic - čím víc jich tam bude, tím více se sníží kvalita vysílání. Kromě toho se do multiplexu vejde ještě asi šest rozhlasových stanic.
Zatím jsou jisté čtyři multiplexy. Ten první - Multiplex 1 (MPX 1) bude tzv. multiplex veřejné služby, budou v něm všechny programy České televize, tedy ČT1, ČT2, ČT24 a ČT4 Sport a sedm kanálů Českého rozhlasu - Radiožurnál, Vltava, Praha, Rádio Wave, D-dur, Leonardo a Radio Česko."

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://is.muni.cz/th/124213/pravf_m/last_verze.doc; http://www.hejzicom.cz/shop.satelity/index.php?new=88&page=4.
Vypracováno pro Univerzitu J. A. Komenského, Praha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49859f336efad.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Digitalizace_televizniho_vysilani.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse