Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Divadelní představení Faidra v nastudování souboru Divadla v Dlouhé

Divadelní představení Faidra v nastudování souboru Divadla v Dlouhé


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s divadelní hrou Faidra v novém nastudování souboru Divadla v Dlouhé. Nejprve představuje titulní postavu dramatu, manželku řeckého krále Thésea – Faidru. Poté popisuje děj a v závěru informuje o hereckém obsazení a celkovém diváckém dojmu z představení.

Obsah

1.
Hlavní postava
2.
Příběh
3.
Herecké obsazení

Úryvek

" Loňského 17. března mělo v Divadle v Dlouhé premiéru antické drama „Faidra“. Jedná se o nové nastudování klasické řecké báje, již do podoby divadelní převedli dva významní antičtí dramatici Euripidés a Seneca. Právě verze od druhého jmenovaného antického tvůrce (Lucius Annaeus Seneca 4. př. n. l. – 65 n. l.) je nyní uváděna na prknech Divadla v Dlouhé.

Hlavní postava
Titulní postavou dramatu je manželka řeckého krále Thésea – Faidra. Pochází z ostrova Kréta a je sestrou Ariadny, jejíž nit pomohla Théseovi najít východ z labyrintu, když šel zabít Mínotaura. Protože však Ariadna zůstala při zpáteční cestě na ostrově Naxu a stala se manželkou boha vína Dionýsa, oženil se Théseus s její sestrou Faidrou. Spolu s nimi žije také Théseův nemanželský syn Hippolytus, jehož matkou byla Antiopé z kmene bojovných žen Amazonek.

Příběh
Děj dramatu se začíná ve chvíli, kdy Théseus tráví čas v bojích mimo domov a jeho manželka se utápí platonickými city k nevlastnímu synovi Hippolytovi. Ze svých citů se vyznává staré chůvě, jež se snaží své paní vysvětlit, že její láska má smilný nádech, i když je Hippolytus nevlastní syn. Faidřiny city jsou však natolik silné, že chůva nakonec královně poradí, aby o své lásce Hippolytovi řekla. Hippolytus však pohrdá ženami a fyzickou láskou, jediná žena, již uznává, je panenská bohyně lovu Artemis, jíž zasvětí svůj život. Ve chvíli, kdy se mu jeho macecha srdceryvně vyznává se svých citů a škemrá u mladíka o sebemenší opětování své lásky, je Hippolytus v hloubi duše znechucen. Pohrdne Faidřinými city a odebírá se do lesů, kde cítí blízkost své bohyně a oddává se lovecké vášni. Zaslepené Faidřino srdce se rozhodne pro pomstu. Vrací se Théseus a najde svoji choť v roztrhaných šatech s rozcuchanými vlasy. Za podpory oddané chůvy se dovídá, že Faidra byla zneuctěna jeho vlastním synem. Thésea zachvátí obrovský hněv a vzývá svého otce Poseidóna, boha moří, aby na smilném Hippolytovi vykonal pomstu. Stane se. Hippolytovi koně se splaší a nešťastný mladík je jimi roztrhán na kusy. Služebnictvo přináší kusy Hippolytova těla zabalené v hadrech a donutí Thésea k otřesnému pohledu na synovo roztrhané tělo. Na lítost je však již pozdě. Přicházející Faidra neunese strašlivou zvěst o skonu své lásky a dozná se Théseovi ze své lži. Vzápětí se probodne mečem. Drama vrcholí za zpěvu chóru a bolestného pláče nešťastného krále, jenž v jednom okamžiku ztratil dvě milované bytosti kvůli jedné hanebné lži."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d4d53997a4f0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Faidra_Divadlo_v_Dlouhe.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse