Dlužní úpis


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje dlužní úpis napsaný podle obchodní korespondence.

Obsah

1.
Dlužní úpis

Úryvek

" Dlužní úpis

Já, Petr Novák, nar. 20. 11. 1960, bytem Husova 490, 363 01 Ostrov nad Ohří, potvrzuji, že mi pan Tomáš Marek, nar, 15. 1. 1963, bytem Kaštanová 35, 363 01 Ostrov nad Ohří, půjčí částku 80 000 Kč, slovy osmdesáttisíc korun českých.
Zavazuji se, že budu splácet častku ve výši Kč 5.000,--, slovy pěttisíc korun českých vždy k 1. dni v měsíci na účet č. 87654321/0100 u KB v Ostrově nad Ohří. První splátku uhradím příští měsíc. Při poslední splátce (datum určete) uhradí dlužník věřiteli nebo jeho právním nástupcům i 10% úrok (uveďte v Kč).

V Praze, dne 12. 5. 2013
………………………………….
podpis"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5304d4a37b3a1.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Dluzni_upis.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3436x
2. Vypravování 2525x
3. Reportáž 1941x
4. Lakomec-Moliere 875x
5. Slohové práce 627x
6. Bylo nás pět 505x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x