Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dobrovolná registrace

Dobrovolná registrace


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje poznámky z hodiny na téma dobrovolná registrace.

Obsah

1.
Dobrovolná registrace - zápis

Úryvek

"Dobrovolná registrace
- I když podnikatel nesplňuje podmínky pro povinnou registraci, může se stát plátcem DPH na základě vlastní žádosti
- Tuto žádost může podat kdykoliv a plátcem se stane ode dne, který určí správce daně
- Důvody pro dobrovolnou registraci:
- Převážná část odběratelů tvoří plátci DPH
- Podnikatel nakupujae v základní sazbě a prodává ve snížené hodnotě – např. v zemědělství nebo u staveb pro sociální bydlení
Odpočet DPH při registraci
- Když se fyzická nebo právnická osoba stane plátcem DPH je oprávněná uplatnit nárok na odpočet daně = odpočet je oprávněná uplatnit nárok na odpočet daně = odpočet daně při změně režimu
- Odpočet je možné uplatnit za těchto podmínek:
- A) nárok je pouze u majetku, který byl pořízen nejpozději 12 měsíců před tím, než se stal plátcem
- U zásob se DPH vypočítá z pořizovací ceny, u dlouhodobého majetku ze zůstatkové ceny
- Musí předložit daňové doklady
DPH při zrušení registrace
- Plátce může zrušit registraci nejdříve po uplynutí jednoho roku pokud nedosahuje obrat jeden milion korun
- Při tom je povinnen vrátit státu daň, kterou uplatnil jako nárok na odpočet a to takto: u zásob v plné výši u DM v poměrné výši – lhůta pro vrácení DPH je pět let

Evidence DPH a daňové doklady
- Plátce je povinnen vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad
- Druhy daňových dokladů:
- A) běžný daňový doklad – nejčastěji faktura
- Náležitosti: označení kupujícího a prodávajícího včetně DÍČ
- Číslo daňového dokladu
- Datum vystavení dokladu
- Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
- Cena bez daně za jednotku
- Základ daně
- Základní nebo smířenou sazbu daně
- Výše daně v korunách či kalendářích
b) souhrnný daňový doklad
- pokud plátce daně uskuteční v jednom měsíci několik plnění pro jednu osobu, nemusí pokaždé vystavovat daňový doklad, ale vystaví souhrnný daňový doklad

c) zjednodušený daňový doklad
- nemusí dosahovat některé náležitosti ( např. údaje o kupujícím…) stačí datum uskutečnění zdanitelného plnění, sazba daně a celková částka.
- tento doklad lze ale vystavit pouze při nákupu za hotové do částky 10 000 kč včetně daně. Daň si vypočítá kupující sám pomocí přepočítacího koeficientu. Pozor – odpovědnost za správný výpočet má kupující i když by daň na tento doklad uvedl sám prodávající
d) opravný daňový doklad – vystavuje se, pokud dojde ke zvýšení nebo snížení ceny"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d38926c7b72.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dobrovolna_registrace.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x