Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Druhy komerčního pojištění, zahraniční obchod

Druhy komerčního pojištění, zahraniční obchod


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny na téma druhy komerčního pojištění a zahraniční obchod.

Obsah

1.
Druhy komerčního pojištění
2.
Zahraniční obchod

Úryvek

"1) pojištění osob:
a) životní pojištění
- výplata plněn nastane nejdříve po 60 kalendářních měsících trváví pojištění a současně nejdříve v roce dožití 60 let věku
- toto pojištění lze odečíst od základu daně ( maximálně 12 000 kč)
b) úrazové pojištění
- vyplácí se pojistka v případě úrazu, trvalých následků nebo smrti
c) pojištění dětí a mládeže
- je to životní a úrazové pojištění dětí, často bývají připojištěni i rodiče
d) pojištění ušlého výdělku
-vyplácí se od určitého dne nemoci a jeho výše závisí na věku pojištěnce a jak vysokou pojistku platí
2) pojištění majetku občanů
a) pojištění domácnost
- vztahuje se na zařízení domácího vybavení a jsou kryta rizika při krádežích nebo živelných pohromách jako je například povodeň nebo pokud vznikne požár
- v rámci tohoto pojištění mohou být připojištěny i jednotlivé věci ( starožitnosti, drahé věci…)
b) pojištění nemovitostí
- předmětem jsou rodinné domy, činžovní domy, chaty, chalupy
- vztahuje se na rizika živelných pohrom jako jsou například sesuvy půdy,dále vandalismus, náraz dopravních prostředků
- výše pojistného záleží na velikosti zastavěné plochy a na kvalitě stavby
c) pojištění podnikatelů a průmyslu

1. POJIŠTĚNÍ STROJŮ – zahrnuje případy náhlého poškození nebo zničení stroje způsobené působením plyn, páry a nebo zkratu elektrického vedení
2. POJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU - je to pojštění ušlého zisk a marně vynaložených nákladů např. u požáru nepokračuje výroba, ale je nutné platit mzdy, energie…
3. POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ PROTI ÚPADKU
-povinné pro všechny cestovní kanceláře
4. pojištění elektroniky – např. výpočetní techniky
5. pojištění nákladu – v dopravních firmách
6. POJIŠTĚNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH ZVÍŘAT - v zemědělských podnicích
d) havarijní pojištění
- vztahuje se na škody, které si pojištěný na svém vozidle způsobí sám
- -sjednává se spoluúčast = je stanovená částka, kterou platí při škodě pojištěný
- pojišťovny poskytují bonus, pokus nedojde k pojistné události
e) cestovní pojištění
- je to nepovinné pojištění uzavírané mezi zákazníkem a pojišťovnou pře cesto do zahraničí
- hradí se z něho léčba v případě onemocnění, ztráta zavazadel a škodu způsobenou třetí osobě
- součástí je i REPATRIACE = převoz = pokud je pojištěnec neschopný pokračovat v cestě ze zdravotních důvodů hradí pojišťovna převoz ( sanitka, letadlo)
f) penzijní pojištění
- je to pojištění, které má zajistit vyplácení další částky k důchodu od státu
- platí se pravidelné měsíční položky, ke kterým přispívá i stát
- toto pojištění je možné odečíst od základu daně, ale vždy jen částku přesahující 6 000 kč
- tyto peníze spravují penzijní fondy, které je různě investují –například do cenných papírů
g) stavební spoření
- je to spoření na bytové účely, ale spořené peníze lze použít i na jiné účely ( např. koupě auta)
- doba spoření je šest let a stát připisuje podporu maximálně 3 000 kč za rok
- z tohoto spoření lze získat výhodný úvěr, ale pouze na bytové účely
- pokud se klient rozhodne stavební spoření ukončit před uplynutím 6 let ztrácí nárok na státní podporu


ZAHRANIČNÍ OBCHOD

-zahraniční obchod je důležitou součástí národního hospodářství
- je to směna zboží mehzi různými zeměmi"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53bd94497a312.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Druhy_komercniho_pojisteni__zahranicni_obchod.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x