Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dům u Černé matky Boží - Muzeum českého kubismu

Dům u Černé matky Boží - Muzeum českého kubismu


Kategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát pojednávající o tomto skvostu kubistické architektury v Praze, projektovaném známým architektem Josefem Gočárem, hovoří také o galerii kubismu, která se v prostorách domu nachází.

Obsah

1.
Budova muzea a muzeum
2.
Díla a autoři, jichž se expozice týká
3.
Konkrétní vybraná díla

Úryvek

"Expozice Muzea českého kubismu je zaměřena na období let 1910-1919. Jsou zde vystaveny obrazy malířů Emila Filly, Bohumila Kubišty, Vincence Beneše, Josefa Čapka, Antonína Procházky, Václava Špály, Jana Zrzavého, Otakara Nejedlého a Otakara Kubína, sochy a plastiky Otto Gutfreunda, nábytek realizovaný podle návrhů architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára a Vlastislava Hofmana a dále nádobí vzniklé dle návrhů Pavla Janáka, Vlastislava Hofmana a Jaroslava Horejce. Obrazy a plastiky byly vybrány ze sbírkových fondů Národní Galerie v Praze a byly doplněny i výpůjčkami z mimopražských galerií či soukromých sbírek. Nábytek byl zapůjčen z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze."

Poznámka

Velmi stručné, spíše informativní, než poučné.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47d423538336b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dum_U_Cerne_Matky_Bozi.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse