Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Edgar Allan Poe- Havran a jiné básně

Edgar Allan Poe- Havran a jiné básně


Kategorie: Americká literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Vypracovaný obsah básně Havran amerického básníka a prozaika Edgara Allana Poea z období romantismu.

Obsah

1.
Údaje o knize
2.
Život a dílo autora
3.
Dějová linie
4.
Postavy
5.
Myšlenka, umělecké prostředky

Úryvek

"Autor:

-Edgar Allan Poe byl nazýván jako předchůdce prokletých básníků. Žil v období romantismu. Jako student byl velmi nadaný. Vnesl do literatury 2 nové žándry: detektivku a horor. Po smrti své ženy se dostává do obrovských problémů díky alkoholu a depresí.
-díla: Jáma a kyvadlo, Předčasný pohřeb, ..

Dílo:

Rok 1. vydání: 1891
Překladatelé: Vratislav Kazimír Šembera – A nic víc; Jaroslav Vrchlický – A pranic víc; August Eugen Mužík – Nadarmo; Karel Dostál Lutinov – Ten tvor, vzdor, Nevermore; Vítězslav Nezval – A víc už ne; Otto František Babler – Marný blud; Jiří Taufer – Nikdy již; Eugen Stoklas – Nikterak; Dagmar Wagnerová – Vrať mi čas; Rudolf Havel – Ni jedenkrát; Jan Blahoslav Čapek – Stokrát zatraceno; Kamill Resler – Marnost – zmar; Rudolf Černý – Nikdá ne; Ivan Slavík – Víckrát ne; Svatopluk Kadlec – Nikdykrát; Alois Bejblík – Marno vše
Literární období: autor žil v období romantismu
Literární druh: lyricko-epická skladba
Literární žánr: baladická báseň
Literárněhistorický kontext (historické události ovlivňující umění):
-prvky romantismu v díle: autobiografické prvky (spisovatel – Poe, Lenora – manželka)
kontrasty (osobní tragédie) - světice Lenora x havran – posel z pekla černý; ebenový havran x bílá socha Pallas
postava básníka (tragická láska)
Havran – má lidské vlastnosti-mluví, ale přichází ze záhrobí
Místo a doba děje: Místnost – pokoj muže (autora), půlnoc
Tematické okruhy, charakteristika jednotlivých oddílů, zpěvů, záměr:
-hlavní téma- hrdinův smutný úděl
-vedlejší téma- samota
-motivy: smrt, smutek, noc, chlad, temný pokoj
Charakteristika postav:
Truchlící milenec- básník, který oplakává svou zesnulou milenku
Lenora- zesnulá milenka, světice
Havran- posel ze záhrobí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x551ed532a4478.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Havran_a_jine_basne.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse