Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Edith Mary Pargeterová: Megotina svatba

Edith Mary Pargeterová: Megotina svatba


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi stručně popisuje děj historického románu Megotina svatba anglické spisovatelky Edith Mary Pargeterové. V závěru předkládá autor vlastní komentáře ke knize.

Obsah

1.
Děj knihy
2.
Vlastní názory na knihu

Úryvek

"Historický román, který vypráví o mladičké Megotě a jejích blízkých v letech 1230 až 1238 v okolí Anglie. Vše začíná návratem Megotiného otce z válečného tažení, kdy mu král svěřit do opatrovnictví chlapce Richarda, protože jeho otec zemřel. Ještě než Richadrovi zemřel otec, domluvil se s Megotiným otcem na tom, že až přijde správná chvíle tak se Megota provdá za Richarda. Přes všechny rozepře, které mezi sebou měli, se dají dohromady. Maminka Megoty ho přijme s otevřeným srdcem a stará se o něho jako o vlastního. Mezi tím se její tatínek trápí nad dalšími rozmary krále, ale neví, že král proti němu vymýšlí past, protože se mu nelíbí jak se stará o královskou pokladu a on vlastní skoro polovinu Walesu a mnoho peněz. Král navede Megotiného otce přímo do pasti a svede na něj všechny problémy, které se v poslední době udály, a ponoukal další, aby přispěli i se svými stížnostmi. Vše se od posla doví jeho manželka Markéta, která už dlouhou dobu věděla, že král nemá čisté srdce a je schopen zradit i muže, který ho od malinka vychovával. S dětmi se rychle přesunula na jiné bezpečné místo, tušila, že král by mohl chtít odebrat Richarda z jejího opatrovnictví – a opravdu se tak stalo - a nejlepší způsob jak to vyřešit bylo Megotu a Richarda oddat aby se i přes rozdělení mohli po nějaké době setkat. Oběma v té době bylo deset let. Po mnoha honech a útěků Megotiného otce z několika uvěznění ho zachránili dva vlastníci rozlehlých území a hradů. Král se mezi tím dozvěděl jak ho jeho rádcové a poddaní sváděli ke špatným činům a nechal je vykázat z Anglie. Král Megotinému otci odpustil a navrátil je statky, ale chtěl po něm přísahu, že už si nikdy nebude dělat nároky na mladého Richarda a také to odpřísáhnul. Jenže nevěděl, co tím způsobil a další problém byl na světě. Richard se králi přiznal, že se tak opravdu stalo, ale král jeho svazek učinil neopravdovým a pro Richarda našel novou nevěstu. Megota zemřela žalem, protože věděla, že už nebude mít šanci se s Richardem shledat. Richard se svým osudem smíří a znova začne žít s někým jiným."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c9dbb740d236.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Edith_Mary_Pargeterova_Megotina_svatba.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse