Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Egyptské sochařství

Egyptské sochařství


Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje krátký referát o umění ve Staré, Střední, i Nové říši Starého Egypta. Popisuje umělecký rozmach za vlády Ramssese II.. Dále zmiňuje Egyptské muzeum v Berlíně a Káhiře, kde lze tyto skvosty shlédnout.

Obsah

1.
Úvod
2.
Stručná charakteristika daných epoch
2.1.
Ramsses II.
3.
Egyptské muzeum v Berlíně a Káhiře

Úryvek

"Egyptské sochařství - referát

Vzpomeneme-li si na EGYPT, vybaví se nám snad všem monumentální stavby egyptských pyramid, které ve svém nitru skrývají, nebo alespoň skrývali ukrytá tajemství dávných umělců. Nebudeme-li už samotné umění mumifikace a odlévání posmrtných masek považovat za sochařská díla, nacházíme zde, díky prastarému zvyku pohřbívání spolu s nejoblíbenějšími a nejcennějšími předměty mistrovská sochařská díla. Nejedná se vždy pouze o sochy, sošky, ale často také o užitkové předměty, jako vázy a jiné nádoby nebo reliéfy a božské výjevy tesané do kamene a skal, např. v období Nové říše v “údolí králů” (rozsáhlé pohřebiště faraónů). Svůj obdiv si jistě zaslouží i nápisy tesané do pískovce psané vlastním písmem hieroglyfy. Z tajuplných výtvorů nelze zapomenout na obrovskou sochu sfingy (lvího těla s lidskou hlavou), znázorňující podobu panovníka.
Jestliže období Staré a Střední říše (28. – 17. stol. př. Kr.) bylo obdobím stavby pyramid, období Nové říše (17.-11.stol. př. Kr.) bylo dobou obrovského rozmachu sochařství. Obzvláště v období dlouhé vlády Ramesse II. umělci nestačily tvořit jeho sochy tak rychle, jak požadoval, tak docházelo k přetesávání soch jiných panovníků na podobu Ramesse II. To všechno ke slávě bohů a faraóna, který byl sám rovněž bohem. Nejznámějšími díly, která vznikla na jeho příkaz, jsou Skalní chrám v Abu Simbelu a také Ramesseum v Thébách. Skalní chrám je vytesán přímo do skály a vnitřní prostory zdobí četné sochy a nástěnné malby. Monumentální sochy, aby nebylo nutno přepravovat obrovité kamenné bloky, se nahrubo tesali již v kamenolomu a po přemístění se pouze jemněji opracovávali. Staří Egypťané zvládali techniku zpracování kovů ( bronz), odlévání a foukání skla, tesařství, zlatnictví, zpracování mědi a slonoviny.
Z období kulturní revoluce ve starém Egyptě můžeme v egyptském muzeu v Berlíně nebo Káhiře obdivovat sochy krále Achnatona, jeho ženy Nefertiijti, nebo posmrtnou masku Tutanchamóna, vyrobenou ze zlata zdobeného intarziemi z polodrahokamů a skleněnými aplikacemi. Na druhé straně z uměleckých děl prostých lidí se dozvídáme o způsobech práce a vynálezech Egypťanů, které nás překvapují svojí dokonalostí. Právě v Egyptě našli staří Řekové inspiraci k vlastní sochařské tvorbě."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: art_vytx0004.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Egypts_socharstvi.rtf (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse