Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje teorii ekonomiky. Stručně popisuje služby, výrobní faktory nebo efektivnost.

Obsah

1.
Teorie ekonomiky

Úryvek

"K výrobě statků a služeb jsou nutné 3 základní výrobní faktory:
1. Přírodní zdroje, především půda
- V přírodě je jich omezené množství a proto jsou vzácné
2. Kapitál- může být dvojího druhu:
-věčný-stroje, nářadí..
-finanční- peníze
3. Práce – cílevědomá činnost člověka, při které vznikají statky a služby
- k práci lidé využívají svoji pracovní sílu= souhrn jejich fyzických a psychických schopností k vykonávání práce

Při výrobě statků a služeb dochází k dělbě práce= rozdělení činnosti mezi jednotlivce a skupiny tak, aby výsledný užitek byl co největší.
S dělbou práce tedy dochází ke specializaci = zaměření jednotlivce na určitý typ práce.
Specializace vyvolává nutnost kooperace = spolupráce.

Efektivnost
-potřeby lidí jsou neomezené, ale výrobní zdroje jsou vzácné, je proto nutné je dobře využívat
-jestliže hospodaříme s výrobními zdroji dobře, hospodaříme efektivně

Efektivnost´= výstup/vstup

Efiktivnost má 2 složky:
1. Účelnost- znamená to, že podnik musí vyrábět takové výrobky, které jsou zákazníci ochotni koupit-uplatní se na trhu
Účelnost = dělat správné věci(= to, co si lidé koupí)
2.
Účinnost- znamená to vyrobit daný výrobek s co nejnižšími náklady, vysoké náklady znamenají vysokou cenu- neprodejné ( konkurence je levnější)
Účinnost = dělat věci správně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537255638bfb8.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zakladni_ekonomicke_pojmy.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x