Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomie. Popisuje produkční hranici, firmy a právní formy.

Obsah

1.
Zápisky z ekonomie

Úryvek

"Hranice produkčních možností:
-výrobní faktory každé země jsou omezené a lze určit hranici produkčních možností dané země
-každá ekonomika vyrábí efektivně, pokud se se svojí výrobou pohybuje na hranicích těchto možností- nemůžeme vyrábět více 1 statku, aniž by nevyráběla méně 2. statku
-pokud dojde v ekonomice k objevení nových zdrojů (např. nové ložiska nerostných surovin, vynalezne se nový materiál) nebo se zdokonalí technika výroby=je potom možné vyrobit více výrobků=ekonomický růst

Podnik, podnikání jako základ tržní ekonomiky
Firmy a jejich právní formy
-je nutné rozlišovat pojem fyzická a právnická osoba
FYZICKÁ OSOBA – jeden konkrétní člověk se svými právy a osobnostmi
PRÁVNICKÁ OSOBA – společnost několika lidí, která jedná svým jménem
Fyzická osoba může být:
1. PODNIKATEL
-může podnikat podle živnostenského zákona a dostane živnostenské oprávnění
- může podnikat podle jiných(zvláštních) zákonů
2. Zaměstnanec- je to osoba, která vstupuje do pracovně právního vztahu se svým zaměstnavatele tento vztah se řídí zákoníkem práce

Právnická osoba může být:
1. Obchodní společnost
- Řídí se obchodním zákoníkem
Patří sem:
-společnost s ručením omezeným
-akciová společnost
-veřejná obchodní společnost
-komanditní společnost
2. Družstva
-řídí se také obchodním zákoníkem, mohou být zemědělská, bytová, stavební, spotřební, výrobní
3. Státní podniky podle zákona o státním podniku
- většina firem se při podnikání řídí obchodním zákoníkem ten ale upravuje pouze vztahy mezi podnikateli
-proto se často používá i občanský zákoník, který řeší vztahy mezi firmami a občany a mezi občany navzájem

Živnosti
Vstup FO do podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
ŽIVNOST= soustavná činnost provozovaná samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem
Všeobecné podmínky pro provozování živnosti
1. Dosažení 18-ti let věku
2. Způsobilost k právním úkonům
3. Bezúhonnost- dokládá se výpisem z rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, může se vydávat i v elektronické podobě"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53738384890c0.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomika_2_13.5.docx (23 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2121x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1275x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 260x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 213x
10. Odpověď na urgenci 204x