Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomie. Zaměřuje se na popis živností, obchodních korporací a družstev.

Obsah

1.
Zápisky z ekonomie

Úryvek

"Ohlašovací živnosti:
Řemeslné:
- Podmínkou je odborná způsobilost, která se dokazuje výučním listem, maturitní zkouškou nebo státní zkouškou v příslušném oboru
- Žin¨vnost je možné provozovat i po doložení 6-ti leté praxe nebo vykonáním odborné zkoušky (např.: zednictví, zámečnictví, holičství, pekařství, kosmetické služby…)
Vázané:
-u každé živnosti jsou přeně určené podmínky (účetní poradce musí mít maturitní zkoušku + 5 let praxe nebo vysokou školu + 3 roky praxe)
Volné:
-existuje 1 živnost pod názvem: “výroba, obchod a služby“, která zahrnuje 80 činností, které lze provozovat bez odborné způsobilosti.
-stačí jen splnění všeobecných podmínek

Živnosti koncesované
- K provozování je nutná koncese = státní povolení –např. taxi služba povoluje dopravní úřad, provozování cestovní kanceláře povoluje ministerstvo pro státní rozvoj
DALŠÍ: soukromí detektivové, ostraha majetku a osob, provoz střelnic, krematoria….

ZÁNÍK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ:
A) Smrtí podnikatele-dědicové ale mohou pokračovat
B) Uplynutím doby na kterou bylo živnostenské oprávnění vydáno
-většina živností je ale vydávána na dobu určitou
C)Rozhodnutím živnostenského úřadu-pokud podnkatel nedodržuje zákony
ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON DÁLE STANOVÍ:
A) Podnikatel je povinen předložit ke kontrole doklady o nabytí zboží
B) V prodejně musí být člověk znalý českého jazyka
C) Podnikatel je povinně vydat kupujícímu na jeho požádání doklad o prodeji zboží. Kopie těchto dokladů musí uchovávat po dobu 3 let
D) Každý podnikatel má od živnostenského úřadu přiděleno IČ=identifikační číslo, které je povinen vždy uvádět na všech dokladech
E) Živnostenský úřad může podnikateli uložit za neplnění povinností pokuty od několika sto korun až po 1 000 000 Kč.

-všichni podnikatelé jsou evidování v živnostenském rejštíku, který vedou ŽÚ, velká část těchto údajů je veřejně přístupná"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5378cee09e8d.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Eko14.5..docx (22 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2111x
2. Vypravování 1550x
3. Reportáž 1272x
4. Lakomec-Moliere 619x
5. Slohové práce 381x
6. Stížnost 292x
7. Bylo nás pět 257x
8. Odpověď na objednávku 217x
9. Osobní dopis 209x
10. Odpověď na urgenci 201x