Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Popisuje akciovou společnost s akciemi, komanditní společnost a jiné.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"AKCIE
= cenný papír, který dává majiteli tato práva:
1)právo podílet se na zisku= dostávat dividendy
Dividenda = podíl na zisku
2) Právo podílet se na řízení společnosti = hlasovat na valné hromadě
3) Právo podílet se na likvidačním zůstatku, pokud jde firma do likvidace

Členění akcií
1)podle formy
a) listinné-jsou vytištěné na papíře a mají ochranné prvky jako bankovky, aby se nedali podělat
b)zaknihované- je to modernější forma, kdy se akcie vede jen v počítačích ve Středisku cenných papírů je jich většina
2) Podle druhu akcie
a)na majitele
- u akcie není uvedeno jméno toho, komu patří
-dividendum dostane ten, kdo akcii předloží
b) na jméno
-u akcie je uvedeno jméno vlastníka
-na listinné akcii je přímo vyznačené
-pokud se změní vlastník převede se akcie zápisem na rubové straně = rubopis na nového (škrtne se původní jméno a napíše se nové)
c) Speciální
-jsou s nimy spojeny určité výhody
*zaměstnanecké-jsou vždy na jméno a lze je převádět pouze mezi zaměstnanci
-pokud zaměstnanec ve firmě skončí
*prioritní-vlastník má přednostní právo na dividendum, ale vzdává se hlasovacího práva

-při prodeji akcií vzniká tzv. emisní ážio = rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a prodejní cenou
Např.: jmenovitá hodnota akcie je 1 000 Kč, prodejní cena je 1200 = emisní ážio 200 Kč

a. s. může být založena 2 způsoby:
1) bez veřejné nabídky k úpisu akcií
-společnost založí samotní zakladatelé a musí složit základní kapitál minimálně 2 000 000 Kč
2) S veřejnou nabídkou k upisování akcií
-pokud zakladatelé nemají dost peněz zveřejní výzvu k upisování akcií, v tom případě musí být základní kapitál 20 000 Kč."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537500d2b13d5.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Eko14.5..docx (22 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1200x
2. Reportáž 731x
3. Vypravování 666x
4. Lakomec-Moliere 323x
5. Stížnost 150x
6. Slohové práce 136x
7. Bylo nás pět 128x
8. Odpověď na objednávku 97x
9. Odpověď na urgenci 91x
10. Poštovní poukázka typu A 85x