Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Řízení podniku= managment

- Je to usměrňování všech výrobků a činností tak, aby byly zajištěny všechny činnosti v podniku a aby bylo dosažené stanovených cílů
- -slovem Management se označuje přímo skupina řídícich pracovníků (neboli manažerů)
Řízení může být z hlediska času dvojí:
1) Dlouhodobé- je to zpravidla na období delší než 1 rok, v podniku se rozhoduje o tom:
-jaké výrobky se budou vyrábět nebo jaké služby se budou poskytovat
-jakou zvolí cenovou politiku
-jakou bude uplatňovat personální politiku
-jaké bude uplatňovat formy prodeji (jaké jsou tam možnosti)-vlastní prodejny, dodávat do velkoobchodů, přes internet…
2) Krátkodobé – je to zpravidla na období kratší než 1 rok a rozhoduje se například:
-zda se budou přijímat nebo propouštět zaměstnanci
-zda se budou nakupovat nové stroje, auta..
-kolik výrobků se letos vyrobí – vychází se z požadavků odběratelů a zákazníků

Řízení obsahuje tyto složky:
1. Plánování
-určuje se, co se bude vyrábět nebo jaké služby se budou poskytovat,
- v jaké lhůtě
-v jakém rozsahu

2. Organizování
-určují se jednotlivé útvary, které budou provádět určitou práci a přidělují se úkoly jednotlivým zaměstnancům
3. Motivace a vedení lidí
-lidé by měly být vedení tak, aby ochotně plnily svoje úkoly
4. Kontrola
-zjišťuje se, jaký je skutečný stav, porovnává se s plánovaným stavem a v případě odchylek se přijímají opatření k nápravě

-součástí řízení je i rozhodování, které probíhá ve všech 4 složkách


Druhy norem:
*Normy spotřeby materiálu a energie
*kapacitní normy
-jako množství za určitý čas
-jako čas potřebný pro výrobu
*výkonové normy"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537510ee810c5.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Eko_15.5.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2076x
2. Vypravování 1531x
3. Reportáž 1247x
4. Lakomec-Moliere 592x
5. Slohové práce 379x
6. Stížnost 288x
7. Bylo nás pět 241x
8. Odpověď na objednávku 214x
9. Odpověď na urgenci 199x
10. Negativní odpověď na poptávku 198x