Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Pojednává o podnikání.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"Organizování
-znamená určit:
1. Jak budou probíhat všechny činnosti v podniku= zásobování (nákup materiálu)příjímání procovníků, propagace, výroba, prodej výroby, doprava…
2. Jaké bude organizování uspořádáníé podniku = HIERARCHIE
-nejčastěji se používá tato struktura:
*podnik=ředitel podniku
*závod= vedoucí závodu
*provoz=vedoucí provozu
*dílna= vedoucí dílny

Podnik:
V čele je ředitel, produkuje se zde stanovený výrobní program
*závod-v čele je vedoucí závodu, často je zažízený v jiném místě něž je sídlo podniku a vyrábí se zde jednotlivé výrobky
*provoz- v čele je vedoucí provozu a probíhá zde výroba součástek, náhraních dílů, polotovarů(něco co si koupíme a sami si to doupravíme)
*dílna- v čele je mistr nebo směnový mistr, který řídí zaměstnance, přiděluje jim práci a kontroluje je

Motivace a vedení lidí
-základem úspěšného vedení lidí je motivování = vyvolání zájmu na splnění stanovených úkolů
Motivace:
1. Pozitivní – mívá lepší účinky než negativní motivace
-hmotné=mzda, odměny, prémie, věcné dary
-nehmotné=pochvaly, vyznamenáví
2. Negativní- používá se u zaměstnanců s nepříliš dobrým vztahem k práci
-hmotné-pokuty, srážky ze mzdy za špatné výrobky
-nehmotné-důtky, pokárání

Kontrola:
-pří kontrole se zjiš´tuje skutečný stav, který se srovnává s plánovaným stavem = s tím, čeho jsme chtěli dosáhnou=např. kolik jsme chtěli vyrobit výrobků, kolik jsme jich prodali, jak se dodržuje pracovní doba…
-při kontrole jsou notné 2 kroky:
a)zjištění příčin
-proč došlo k nežádoucímu stavu
b)přijetí opatření k odtranění nežádoucího stavu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5376590c8d7f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Eko_16._5.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2119x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1275x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 259x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 212x
10. Odpověď na urgenci 204x