Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Pojednává o zásobách a řízení oběžného majetku.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"peníze vložené do zásob jsou peníze umrtvené a je třeba je co nejrychleji zpracovat a přeměnit na hotové výrobky, aby se daly prodat a přinesli tak nové peníze = tento proces se nazývá koloběh oběžního majetku
-platí, že peníze na konci koloběhu by měly být vyšší než na jeho začátku= zisk

Plán Zásobování
-plán má podobu bilance, pomocí které plánujeme nákup zásob na příští rok = při tom porovnáváme zdroje a užití zásob

Nákup – spotřeba + konečná zásoba – počáteční zásoba
Spotřeba – spotřeba materiálu v příštím roce
Konečná zásoba – rezerva, která by měla na konci roku zůstat na skladě
Počáteční zásoba – zásoba k 1. 1. příštího roku

1.Metody výpočtu spotřeby materiálu
-tato metoda se používá tehdy, kdy lze přesně spočítat spotřebu jednotlivých druhů materiálů na výrobu 1 kusu výrobku = tak se stanovují tzv. TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉ NORMY spotřeby materiálu

2.Indexní metoda
-vychází se ze znalosti spotřeby v minulém období
-pokud víme, že chceme vyrobit stejně jako v uplynulém roce, naplánujeme i stejnou spotřebu
-chceme-li vyrobit více, poměrně zvýšíme i plán spotřeby

3. Metoda podle výtěžnosti
-u některých materiálů nelze přesně spočítat spotřebu na 1 výrobek, proto se používá průměrná výtěžnost- ta určuje kolik produkce se má vyrobit z určitého množství suroviny

Řízení zásob
-ve firmě se používá velké množství druhů zásob
-některé jsou potřeba ve velkém množsví a často, některé pouze občas a v malém množsví
- je tedy nutné je utřídit a jako 1 z metod pro řízení jednotlivých druhů zásob se používá metoda ABC
-tato metoda třídí zásoby do 3 skupin:
Skupina A- patří sem základní suroviny, které firma nezbytně potřebuje pro svou výrobu
-tyto suroviny spotřebovává ve velkém množství- strácí za ně tedy mnoho peněz
-a proto se jí vypláčí podrobně si spočítat velikost optimální zásoby = ideální ( ani moc malé, ani moc velké)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53763cd8474da.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Eko_16._5._2.docx (21 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2081x
2. Vypravování 1533x
3. Reportáž 1252x
4. Lakomec-Moliere 594x
5. Slohové práce 379x
6. Stížnost 288x
7. Bylo nás pět 243x
8. Odpověď na objednávku 214x
9. Odpověď na urgenci 201x
10. Negativní odpověď na poptávku 199x