Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Pojednává o normování zásob a kupní smlouvě.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Ve smlouvě mohou být i další záležitosti:
-způsob balení
-doba dodání
-místo dodání
Způsob vyřizování reklamací

=bez těchto náležitostí ale smlouva není neplatná!
Forma uzavření smlouvy
-smlouvu lze založit píšemně nebo ústně
-z hlediska práva je však výhodnější smlouvu uzavírat písemně
Povinnosti prodávajícího:
-dodat řádně zboží
-předat ke zboží dokumenty
-umožnít odběrateli převzetí zboží

Povinnost kupujícího:
-zaplatit kupní cenu
-převzít zboží

Vlastnictví ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetím věci (pokud není stanoveno ve smlouvě jinak)

Smlouva o dílo
-zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla
-objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Dílem se rozumí:
-zhotovení určit= movité věci
-montáž nebo oprava movité věci
-zhotovení stavby

Podstatné náležitosti:
-určení smluvních stran- objednavatele a zhotovitele
-předmět smlouvy tzn. O jakou práci se jedná
-cena"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5378f2ace585b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Eko_18.5.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2115x
2. Vypravování 1550x
3. Reportáž 1273x
4. Lakomec-Moliere 621x
5. Slohové práce 381x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 257x
8. Odpověď na objednávku 217x
9. Osobní dopis 209x
10. Odpověď na urgenci 201x