Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Pojednává o finančním dlouhodobém majetku nebo hospodaření se zaměstnanci.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"Hospodaření se zaměstnanci

Podnik potřebuje tyto skupiny pracovníků:

1. dělníci – vyvolávají převážně fyzickou práci za pomocí strojů, přístrojů a zařízení
- výsledkem jejich práce je hmotný statek
- -mezi dělníky řadíme i opraváře, i když výsledkem jejich práce je služba
2. Duševní pracovníci
-vykonávají převážně duševní a tvůrčí činnsto

Patří sem:
Vedoucí pracovníci
Pracovníci ve výzkumu, ve školství
Technicko- hospodářští pracovníci

3. Provozní a obsluhující pracovníci:
-provozní pracovníci pracují ve službách (obchod, stravování, cestování
-obsluhující pracovníci obsluhují různá technická zařízení (doprava, řízení pracovních strojů…)


Trh Práce
- k uplatnění práce je nutná kvalifikace
- kvalifikace = odborné znalosti, praktické dovednosti a morální vlastnosti získává se vzděláním, praxí a výchovou.
- Na trhu práce se střatává nabídka práce s poptávkou po práci

NABÍDKA = občané, kteří nabízejí svoji pracovní sílu
POPTÁVKA = firmy, které poptávají pracovní sílu

-poptávka po zaměstnancích závisí především na:
-kvalifikaci: obecně platí, že je vyšší poptávka po zaměstnancích s vyšším vzděláním, nejnižší zájem je o nekvalifikované zaměstnance
Region- v některých je vyšší nezaměstnanost, jinde je zase více pracovních příležitostí
-týká se to jak jednotlivých okresů, krajů tak i celých zemí

-lepší uplatnění na trhu práce umožňuje takzvaná Rekvalifikace
REKVALIFIKACE = člověk získává vedle své původní kvalifikace další kvalifikaci- podle poptávky na trhu práce může člověk projít za život i několik rekvalifikací

Získávání zaměstnanců.
-k získávání zaměstnanců podniky využívají:
-inzerce
doporučení od součastných zaměstnanců a jiných důvěryhodných lidí
-úřady práce
-spolupráce se středními a vysokými školami
-PRACOVNÍ AGENTURY
=zaměstnavatel vypíše inzerát, po dohodě o provizi agentura inzerát zveřejní a případní zájemci se pak hlásí agentuře nikoliv zaměstnavateli – zájemci se hlásí sami"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5378f323652d5.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Financni_Dlouhodoby_majetek_eko_18.5.3.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x