EkonomikaKategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Zabývá se pracovním právem.

Obsah

1.
Pracovní právo

Úryvek

"Pracovní právo
-mezi zaměstnanci a zaměstnavateli vznikají pracovně-pravní vztahy, které se řídí zákoníkem práce
-fyzická osoba může být zaměstnancem od 15 let věku, musí však mít ukončenou povinnou školní docházku
-zaměstnanec může uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti nejdříve v den dosažení 18 – ti let věku

-pracovně-právní vztah může mít tyto formy:
1. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
-dohoda o provedení práce – rozsah práce při této dohodě nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce
-do tohoto rozsahu se započítává také doba práce konaná pro stejného zaměstnavatele v témže roce na základě jiné dohody o provedení práce
-pokud je měsíční odměna vyšší než 10 tisíc Kč musí se z ní odvést sociální a zdravotní pojištění
-daň z příjmů se platí VŽDY

Dohoda o pracovní činnost
-na základě této dohody je možné vykonávat práci v rozsahu nepřekračující polovinu stanovené týdenní pracovní doby, dodržení tohoto rozsahu se posuzuje za celou dobu na kterou byla dohoda uzavřena- nejdéle však za 52 týdnů

Dohoda může být ukončena:
-uplynutím sjednané doby
-dohodou k určitému datu
-výpověď = v tomto případě ale začne od doručení výpovědi běžet výpovědní lhůta 15 dni

Dohodou o provedení práce i dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřené písemně.

2. Pracovní poměr
-pracovní poměr vzniká uzavřením pracovní smlouvy = podstatné náležitosti smlouvy:
Druh práce, na kterou se smlouva uzavírá
Místo výkonu práce
Den Nástupu do práce

-ostatní podmínky (mzda, nárok na dovolenou, pracovní doba…sjedná firma se zaměstnancem v tzv. Dodatku k pracovní smlouvě, často bývá sjednána na takzvanou zkušební dobu

Povinnost vyplývající z pracovního poměru:
a) zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle smlouvy, vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů a za vykonanou práci mu vyplatit mzdu nebo plat
b) zaměstnanec je povinnen vykonávat přidělenou práci ve stanovené pracovní době

Převedení na jinou práci:
-je možné vždy jen po dohodě se zaměstnancem
-zaměstnavatel musí převést ne jinou práci:
zaměstnance, který dosavadní práci nemůže konat ze zdravotních důvodů"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: y5378f3520e57e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Pracovni_pravo_18.5..doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2082x
2. Vypravování 1533x
3. Reportáž 1252x
4. Lakomec-Moliere 594x
5. Slohové práce 379x
6. Stížnost 288x
7. Bylo nás pět 243x
8. Odpověď na objednávku 215x
9. Odpověď na urgenci 201x
10. Osobní dopis 200x