Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Zaměřuje se na složení mzdy.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"Zaručená mzda = veškeré druhy prací jsou rozdělené do 8 skupin podle složitosti a namáhavosti
-v každém stupni je stanovené jakou zaručenou mzdu musí zaměstnanec za tuto práci dostat

nominální mzda = je to částka, kterou zaměstnanec obdrží k výplatě
reálná mzda = vyjadřuje kolik statků a služeb si za nominální mzdu koupis

Složení mzdy
-mzda se skládá z několika složek, které často závisejí na množství a kvalitě práce
-souhrn těchto složek tvoří hrubou mzdu:
1. Základní mzda – je dána množstvím odvedené práce
Používá se jako:
a) časová- časová mzda může být dána:
hodinovou sazbou – závisí na počtu odpracovaných hodin
-jako měsíční stálá mzda – nezávisí na počtu odpracovaných hodin
b) úkolová – podle uvedené práce, typická je u dělníků, kde lze stanovit množství práce, které se má vykonat za určitý čas
c) podílová- zaměstnanec obdrží určitý podíl z dosažených výsledků práce často se používá u prodejců , obchodních cestujících, u vedoucích pracovníků, kteří obdrží určité procento z trržby

2. pobídkové složky mzdy
a) osobní ohodnocení (příplatek)
-vyjadřuje kvalitu práce zaměstnance nebo důležitost jeho osoby pro podnik
-bývá pravidelnou složkou mzdy vedle základní mzdy
b) příplatky – přísluší za práci konanou za zvláštních podmínek
–zákon stanoví 5 povinných příplatků
=za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek, ve ztíženém pracovním prostředí, za práci přečas

příplatek za noční práci – za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku
-noční práce je konaná v době mezi22. a 6. hodinou

Příplatek za práci v sobotu a v neděli-za práci v sobotu a neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku

Příplatek za práci ve ztížených zdraví škodlivých podmínkách – za práci v těchto podmínkách náleží mzda + příplatek nejméně 10 % ze sazby minimální mzdy

Příplatek za práci přesčas – za každou hodinu navíc přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku (nebo náhradní volno místo příplatku)
Příplatek za práci ve svátek
-za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda a náhradní volno
-po dohodě se zaměstnancem lze poskytnout místo náhradního volna příplatek ve výši průměrného výdělku

c) prémie a odměny
-vyplácejí se za výsledky práce
PRÉMIE = jsou udány předem
ODMĚNY = vyplácí se jednorázově a jejich velikost není předem známá"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5378f388d3158.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Zarucena_mzda__18_.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2165x
2. Vypravování 1570x
3. Reportáž 1300x
4. Lakomec-Moliere 632x
5. Slohové práce 393x
6. Stížnost 301x
7. Bylo nás pět 271x
8. Osobní dopis 225x
9. Odpověď na objednávku 223x
10. Odpověď na urgenci 211x