Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Popisuje hospodářský růst, inflaci i nezaměstnanost.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Směna – teprve směna (trh) ukáže, zda byli výrobní faktory vynaloženy účelně – pokud ano, pak se výrobky dobře prodávají a firma má zisk, pokud ne, pak leží výrobky ve skladech, likvidují se = firma vykazuje ztrátu a může zbankrotovat

Spotřeba – je to poslední fáze hospodářského procesu
-lidé však ještě nemají spotřebované statky a služby, které požadovali a již chtějí nové = celý proces tedy začíná znovu
-stejně jako lidé se chovají i firmy = potřebují nové budovy, auta, stroje….¨

Hodnocení národní hopodářství

-při hodnocení úrovně NH je nutné sledovat:

1) velikost a tempo růstu HDP (= HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT)
2) inflaci = stabilita cen
3) míra nezaměstnanosti
4) platební bilance země

1) HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
-velikost (hodnota) statků a služeb (vyjádřená v penězích)
-vyrobená za určité období (většinou 1 rok) na území daného státu.
-tyto statky a služby jsou vyrobeny domácími i zahraničními firmami
- je to základní veličina, která měří ekonomickou vyspělost státu
- -přepočítává se na 1 obyvatele a srovnává se s jinými zeměmi
- HDP můžeme počítat:
a) v běžných cenách daného roku
-veškeré zboží se vyjádří v cenách za které se v tom roce prodávalo, protože ale inflace znahodnocuje ceny, nemůžeme výsledek srovnávat s jinými roky
b) ve stálých cenách – při výpočtu se používají ceny některého vybraného roku a vyrobené zboží v dalších letech se přepočítává v těchto cenách"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537a44c7d0969.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Smena.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x