Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Zabývá se platební bilancí země.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Platební bilance země
-jsou to všechny peněžní přímy ze zahraničí a všechny peněžní výdaje do zahraniči (vývoz a dovoz zboží, cestovní ruch, výplata důchodu, dary a dědictví…)
-zpravidla se vyčísluje za kalendářní rok

-největší součást platební bilance tvoří dovoz a vývoz zboží = obchodní bilance. Tato bilance může být:
1. AKTIVNÍ – vývoz je větší než dovoz
2. pasivní - vývoz je menší než dovoz
3. vyrovnaná – vývoz se rovná dovozu

Struktura bilance: = vývoz a dovoz zboží
4. -teritoriální (územní) členvývoz je větší než dovoz
5. pasivní - vývoz je menší než dovoz
6. vyrovnaná – vývoz se rovná dovozu

Struktura bilance: = vývoz a dovoz zboží
-teritoriální (územní) členění vývozu a dovozu zboží podle zemí
-komoditní – členění vývozu a dovozu podle druhů zboží

Marketing
- z anglického market = trh, marktering = práce s trhem)
- marketing = způsob řízení hospodářské činnosti firmy
- -dříve bylo cílem marketingu vytvořit velký zisk, nyní je na prvním místě zákazník, který je věrný značce nebo výrobci

Historie marketingu:
Během vývoje existovaly tyto marketingové koncepce:
1) výrobní
2) výrobková
3) prodejní
4) marketingová
5) společenská

1) výrobní koncepce: zásada: vyrob co nejlevněji
-zákazník dává přednost levnému výrobků
významnými předestaviteli byli:
Henry Ford – zavedl pásovou výrobu
Tomáš Baťa – u nás
-v součastné době se touto koncepcí řídí země jihovýchodní Asie, které využívají levnou pracovní sílu
2) Výrobková koncepce:
-zásada: „vyrob co nejkvalitněji a prodáš“
-zákazník požaduje zboží vyšší kvality
-firmy se orientují na movitější zákazníky, kteří jsou ochotni zaplatit vyšší cenu
-v součastnosti tuto koncepci zastávají výrobci značkového oblečení, kosmetiky, aut…
3) Prodejní koncepce
- zásada „čím více reklamy, tím více prodáš“
- -zákazníka je třeba upoutat na výrobek silnou reklamou
- cílem je přesvědčit zákazníka, aby koupil právě to zboží, které bylo vyrobeno
- v této době začíná rozmach rozhlasu, televize, tisku
4) MARKETINGOVÁ KONCEPCE
-zásada „poznej potřeby svého zákazníka a prodáš“
- středem zájmu firmy je zákazník
- -firma je úspěšná, když je zákazník spokojený
- poskytují k výrobkům servis, různé zákaznické karty a výhody
- -firma si rozčleňuje trh tak, aby dokázala co nejlépe oslovit potenciální zákazníky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537a44fd059d3.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Platebni_bilance_zeme.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2494x
2. Vypravování 1800x
3. Reportáž 1472x
4. Lakomec-Moliere 732x
5. Slohové práce 444x
6. Bylo nás pět 332x
7. Stížnost 328x
8. Osobní dopis 265x
9. Odpověď na objednávku 260x
10. Odpověď na urgenci 238x