Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis do ekonomiky. Zaměřuje se na prodej výrobků na domácím i zahraničním trhu.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Prodej výrobků na domácím trhu

-hotové a zkontrolované výrobky podnik prodává odběratelů
-mohou to být jiné firmy, spotřebitelé, maloobchod a velkoobchod
-mohou se nacházet v tuzemsku nebo v zahraničí
-při prodej výrobků rozlišujeme dvě fáze:
1. přípravná fáze
–vyhledání odběratele a smluvní zajištění dodávky = podnik si musí vytvořit síť odběratelů s kterými vede obchodní jednání – podmět by měl vycházet od prodejců, protože v tržní ekonomice je těžší prodat než koupit
-jednání může být osobní nebo písemné = zaslání katalogů ---zboží lze prezentovat na výstavách, veletrzích, v modních přehlídkách
-při obchodování přes internet je do 14 dnů od doručení nárok na vrácení zboží
na prodej zboží se uzavírá kupní smlouva při výstavbě nebo poskytování služeb se uzavírá smlouva o dílo
2. realizační fáze
-zde dochází k předání výrobků a převeden vlastnického práva na odběratele, tzn.
= vyskladnění a balení výrobků – expedice
-balení a nakládání na dopravní prostředky
= vybavení zásilky průvodními doklady = dodací list, návod, faktura, přepravní doklady
-zajištění dopravce – soukromé firmy které dopraví zboží na určené místo ve stanovenou dobu


-prodávající má nárok na zaplacení fakturované částky
-platby se většinou provádějí bezhotovostně, pokud faktura není zaplacena včas, posílá se upomínka, někdy se částka vymáhá soudní cestou
- u velkých dodávek se často vyžaduje záloha předem = akontace
-při prodeji se poskytují slevy a srážky z ceny
-pokud je zboží vadné nebo poškozené uplatňuje se reklamace
-dodavatelská firma by ji měla co nejrychleji vyřídit
-na uznanou reklamaci se zasílá DOBROPIS = je to záporná faktura
-odběratel zaplatí jen za dobré zboží

PRODEJ VÝROKŮ NA ZAHRANIČNÍM TRHU
Způsoby vývozu:
1) přímý – u větších firem, které si mohou zřídit samostatné středisko pro zahraniční obchod
-zaměstnanci musí ovládat jazyky a znát potřebné zákony
2) nepřímý – prostřednictvím podniků, které se zabývají vývozem
-tyto podniky zboží odkoupí a sami prodají do zahraničí

Rizika při obchodování do zahraničí
-obtížnější komunikace = cizí jazyky
-různá měna
-odlišnosti v technických a právních normách
-jiné zvyky a tradice
-velká vzdálenost, větší riziko poškození dodávky a podvodů
-snížit riziko neúspěchu lze pojištěním a průzkumem trhu – musí být dobrá znalost místního trhu
Výzkum trhu se člení na:
a)teritoriální
- je to získávání informací o příslušném státě
b) komoditní
-zjišťuje se jaký by měl být vzhled výrobku, technické parametry a kvalita = jaké jsou nároky spotřebitelů

c) cenový
- zjišťují se ceny konkurenčních výrobků, výše DPH, clo.."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537b9855f20e1.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Prodej_vyrobku_na_domacim_trhu.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 2121x
2. Vypravování 1551x
3. Reportáž 1275x
4. Lakomec-Moliere 622x
5. Slohové práce 383x
6. Stížnost 293x
7. Bylo nás pět 260x
8. Odpověď na objednávku 218x
9. Osobní dopis 213x
10. Odpověď na urgenci 204x