Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis do ekonomiky. Popisuje druhy propagací.

Obsah

1.
Zápis do ekonomiky

Úryvek

"Má čtyři součásti:
-reklama
-podpora prodeje,
-osobní prodej,
- publicistu

REKLAMA
Využívají se tyto strategie
-slogany = opakováním se dostávají do podvědomí
-racionální působení = zákazník se přesvědčuje rozumovými argumenty, spolehá na logiku, používá se více technických výrobků a působí více na může
-emocionáloní působení – využívá hudby, scenérie, zvířat, dětí – působí více na ženy
-patří sem i nepříjemné vjemy (bolest, špína…)

prostředky reklamy:
-tisk, televize, rozhlas, internet, billboardy

podpora prodeje:
1. reklamní dárky – propisky, zapalovače, tašky samolepky, peřívěsky, kalendáře, trička, čepice..
2. vzorky – umožňují bezplatně vyzkoušet výrobek
3. ochutnávky – jídlo, rozlévané nápoje
4. kupony – např. v novinách – slevy na nákup
5. vystavování zboží – atrapy v obchodech

OSOBNÍ PRODEJ

- důležité je získat důvěry kupujícího nejen ve svoji osobu, ale také ve značku a výrobek, je možné vidět zákazníkovu reakci

poblicita ´poblic
RELATIONS = vztahy s veřejností
-firma cíleně buduje dobré vztahy s veřejností
-spolupráce s médií, spoznoring, dar. Akce

Prodejní činnost
-výrobky a služby zpravidla spotřebovává někdo jiný, než kdo je vytvořil
-musí se proto dostat od výrobců ke spotřebitelům
-podnik musí vytvářet takové výrobky, které bude schopen prodat se ziskem

PRODEJ MŮŽE BÝT:
1. přímý = výrobce – spotřebitel
- spotřebitel je buď konečný zákazník nebo jiné firmy
- -vhodné zejména pro rychle se kazící zboží
2. Nepřímy = výrobce – maloobchod – spotřebitel

ORGANIZACE PRODEJE:
-v podniku bývá vytvořený samostatný prodejní útvar = ten stanovuje obchodní politiku podniku = na které trhy se bude pordávat, jaké množství, za jakou cenu a jaká bude propagace výrobku

Plánování prodeje
-v podniku se sestavuje roční plán prodeje který vychází z požadavku odběratelů = sestavuje se v podpobě bilance v korunách
zdroje (kde výrobky získáme) x potřeba (kolik a komu výrobky prodáme)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537b988c22300.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Propagace.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3042x
2. Vypravování 2257x
3. Reportáž 1744x
4. Lakomec-Moliere 829x
5. Slohové práce 577x
6. Bylo nás pět 453x
7. Stížnost 386x
8. Odpověď na poptávku 357x
9. Pythagoras 318x
10. Odpověď na objednávku 311x