Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 1. Slovanské soukromé gymnázium, Praha 5 - Košíře

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky. Popisuje krátkodobé cenné papíry i dlouhodobé cenné papíry nebo akcie.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"Směnku je možné před splatností prodat i bance
3.Státní pokladniční poukázky
-jsou to cenné papíry, které vydává stát k vyrovnání schodku státního rozpočtu
-hodnota jedné poukázky bývá jeden milin korunů, hodnota celé emise v miliardách korun – je to tedy určení rpo velké investory, podniky, banky
-splatnost je do jednoho roku a úrok je nízký, protože stát je jistý dlužník

Dlouhodobé cenné papíry
-mají dobu splatnosti delší než jeden rok a vydávají se ve velkých objemech, protože podnikatelé potřebují velký kapitál pro své podnikání
-emise těchto papírů se pohybuje řádově v milionech nebo v miliardách korun = je nutné schválení každé emise ministerstva financí
-tyto cenné papíry se dělí na dvě skupiny:
Majetkové cenné papíry - dávají majiteli právo podílet se na majtetku firmy a na zisku z podnikání
Úvěrové cenné papíry – dlužník x věřitel
-jsou založené na vztahu dlužník a věřitel (dlužník je ten, kdo cenný papír vydává)
-majitelé majetkových a úvěrových cenných papírů očekávají výnos = úrok = ten by měl být vyšší než kdyby se peníze uložili na účet v bance
-do dlouhodobých cenných papírů patří:
*akcie
*obligace
*podílové listy
*hypoteční zástavní listy

AKCIE
-vydává je akciová společnost a je to majetkový cenný papír
-její vlastník se stává spolumajitelem firmy, která je vydala
-nominální hodnota akcie je na ní uvedená
-součet nominálních hodnot všech akcií tvoří základní kapitál společnosti

AKCIE DÁVÁ VLASTNÍKOVI TATO PRÁVA:
1. Podílet se na řízení společnosti
-je to právo hlasovat na valné hromadě
2. podílet se na isku společnosti
-akcionáři obdrží dividendy jako podíl na zisku
3. právo podílet se na likvidačním zůstatku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x537fa412e4b14.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Eko_23._5..docx (21 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 1973x
2. Vypravování 1440x
3. Reportáž 1192x
4. Lakomec-Moliere 569x
5. Slohové práce 362x
6. Stížnost 278x
7. Bylo nás pět 236x
8. Odpověď na objednávku 210x
9. Odpověď na urgenci 195x
10. Negativní odpověď na poptávku 191x