Ekonomika


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis do ekonomiky. Zabývá se riziky bankovních produktů, bankovním tajemství nebo vkladovými službami bank.

Obsah

1.
Zápis z ekonomiky

Úryvek

"b) Banky s převážně domácí majetkovou účastí
-českomoravská stavební spořitelna
-hypoteční banka
-českomoravská záruční a rozvojová banka
c) pobočky zahraničních bank
-Bank of Tokyo
-Deutsche bank
-všeobecná úvěrová banka

2. Podle rozsahu činnosti:
a) Univerzální – mají plnou bankovní licenci a poskytují služby všem klientům
b) Specializované – poskytují své služby bu´d jen na určitiém území nebo je zaměřená jen na určité klienty

BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ
- Je to ochrana všech údajů o klientovi před jinými osobami a banky jsou povinny dodržet toto tajemství = banka nesmí bez souhlasu klienta nikomu sdělovat údaje o tom, jaké má u ní vklady a nebo jaké mu byli poskytnuté úvěry
- Bez souhlasu je možné poskytovat údaje orgánům činným v trestním řízení = policie, soudy..
- Informace o klientech si mohou banky předávat i mezi sebou, aby mohli bezpečněji provádět své obchody
Praní špinavých peněz
- Jako špinavé se označují peníze pocházející z trestné činnosti – např. prodej drog
- -banky jsou povinny identifikovat klienta = zjistit si údaje o fyzické nebo právnicé osobě výdy při otevření účtu a při pohybu větších částek peněz
- -podezřelé operace jsou povinny hlásit finančnímu a analytickému útvaru při min. financí
VKLADOVÉ SLUŽBY BANK
- Jsou to pasivní bankovní obchody, protože přijímá vklady od klientů a za to jim vyplácí úroky
- Přijímat vklady od klientů můžou jenom banky, prootže mají na to licenci

Druhy vkladů:
1. Vkladní knížky – vydávají se na jméno
-klient ukládá a vybírá peníze v hotovosti
- je to doklad o přijatém vkladu do banky

DRUHY VKLADNÍCH KNÍŽEK:
1. Bez výpočetní lhůty – peníze lze kdykoliv vybrat
2. S výpovědní lhůtou – při výběru peněz musí klient dodržet výpovědní dobu tzv. výběr musí ohlásit dopředu pokud výpovědní lhůtu nedodrží, banka mu účtuje penále = srazí mu určité % z vybrané částky
3. Výherní vkladní knížka – tyto knížky se neúročí, ale několikrát do roka se udělá slosování a úroky se vyhrávají
2. Terminované vklady – klient vloží do banky určitou částku na předem sledovanou dobu, čím je doba delší, tím je úrok po uplynutí stanovené doby si klient vybere peníze i s úrokem
3. Běžné účty – jsou základem pro spotřebování běžného platebního styku
-banka přijímá na účet
-provádí se z něj převody peněz tuzemsku i do zahraničí a při jeho zřízení je nutné v bance předložit tyto doklady:
1. fyzická osoba – průkaz totožnosti, u podnikatelů výpis ze živnostenského rejstříku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5382358d9849e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Eko_25.5.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3042x
2. Vypravování 2257x
3. Reportáž 1744x
4. Lakomec-Moliere 829x
5. Slohové práce 577x
6. Bylo nás pět 453x
7. Stížnost 386x
8. Odpověď na poptávku 357x
9. Pythagoras 318x
10. Odpověď na objednávku 311x