Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Emily Brontëová: Na Větrné hůrce

Emily Brontëová: Na Větrné hůrce


Kategorie: Evropská literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje známému dílu Emily Bronte Na Větrné hůrce. Nejprve uvádí stručné údaje o knize, poté se zabývá samotným dějem příběhu. Závěr věnuje úryvkům z knihy.

Obsah

1.
O díle
2.
Děj
3.
Úryvky z knihy

Úryvek

"Emily Bronte: Na větrné hůrce
Děj knihy se odehrává na přelomu 18. a 19. století v nehostinné řídce osídlené hornaté krajině severního Yorkshiru, kde lidé žijí sami pro sebe a s okolním světem udržují jen minimální kontakty, konkrétně na statku s přiléhavým názvem "Na Větrné hůrce", na blízkém Drozdovském panství a okolních nekonečných slatinách a liduprázdných ladech.
Pan Earnshaw, majitel Větrné hůrky, s sebou jednoho dne přivede z návštěvy města cikánského sirotka a uzná jej za vlastního pod jménem Heathcliff, čímž si popudí zbytek rodiny, hlavně své vlastní děti, staršího Hindleyho a mladší Kateřinu, kteří s Heathcliffem soupeří o otcovu přízeň. Oč více je Haethcliff v rodině utiskován a týrán, tím sveřepěji se ho starý pán zastává a upřednostňuje jej před vlastní rodinou. Po smrti starého pána se stává hlavou rodiny Hindley a jeho manželka, a tak Haethcliffovi a Kateřině, která se sním velmi sblížila, nastanou kruté časy, protože Hindley se chlapci mstí za krádež otcovy lásky. Soutrpitelství Kateřinu a Heathcliffa ještě více sblíží a stanou se z nich přátelé na život a na smrt. Hindleyho manželka Frantina zemře při porodu a zanechá Hindleymu, který se uchýlí k pití, syny Haretona, kterého Hindley zanedbává a nechá jej zvlčet. Na jedné ze svých potulek po okolí dojdou Kateřina s Heathcliffem na panství Drozdov, patřící váženému sudímu, panu Lintonovi. Kateřina se sblíží s Lintonovými dětmi Izabelou a Edgarem a zanevře tak na přátelství s Hethciffem, ze kterého mají pro jeho zanedbalost a hrubost Lintonovi strach. Edgar požádá Kateřinu o ruku a ta ji vzhledem k jeho vzhledu, povaze a společenskému postavení přijme, čímž zavrhne zhrzeného milovaného Heathcloffa, a ten se na tři roky vytratí z okolí. Vrátí se jako bohatý a uznávaný pán, usídlí se na Větrné Hůrce, kde s ním Hindley v kartách prohraje celé své jmění i stavení, a navštěvuje Kateřinu na Drozdově. I když se změnil jeho vzhled, chování a postavení, jeho zákeřná povaha toužící po pomstě za příkoří z dětství se nezměnila, spíše se zatvrdila, a on zplodil ďábelský plán, kterým se chtěl pomstít jak Hindleymu, tak Edgarovi za to, že mu vzal milovanou Kateřinu. Jako součást plánu si vezme za ženu zaslepenou Izabelu, kterou fyzicky i psychicky týrá, čímž se nepřímo mstí Edgarovi. Následkem nervového vypětí způsobeného nesváry mezi Edgarem a Heathclliffem Kateřina těžce onemocní a po porodu dcery Kateřiny zemře. Protože byli s Hethcliffem od dětství jedno tělo a jedna duše, zemřou spolu s ní i poslední známky lidskosti v Heathciffově duši a on věří, že nebude mít klid, dokud neodejde za Kateřinou. Za několik let umírá Izabela, která od manžela utekla i se synem Lintonem, a tak se neduživý a věčně nemocný Linton přes veškeré snahy pana Lintona dostane do opatrovnictví svého otce, který v něm vidí jen další nástroj své pomsty. Poté, co se Hindley upije k smrti, se Heathcliff konečně stane majitelem Větrné hůrky a poručníkem Haretona, jehož zaostalostí, chudobou a závislostí se Heathcliffovi dostane nevyššího zadostiučinění a odsune chlapce na kolej, na kterou jeho samotného kdysi odsunul Hindley. Tím ale jeho pomsta nekončí. Přes zákaz pana Lintona seznámí Kateřinu a Lintona a uměle mezi nimi vykřeše lásku a lstí donutí Kateřinu ke sňatku. Zanedlouho poté umírá pan Linton i Linton a Kateřina je odkázána na milost a nemilost pana Heathcliffa, který konečně získal všechen majetek obou rodin. Ten ji nenávidí stejně jako jejího otce a podle toho se k ní chová - vězní ji na Větrné hůrce. Z nedobrovolného soužití Kateřiny s bratrancem Haretonem, kterým dříve opovrhovala pro jeho hrubost a tupost, k níž jej úmyslně vychoval Heathcliff, se vyklube láska a tak jsou proti krutosti a zlomyslnosti Heathcliffa dva."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a68dae2ae7a.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Bronte_Na_vetrne_hurce.doc (73 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse