Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Emily Brontëová: Na Větrné hůrce

Emily Brontëová: Na Větrné hůrceKategorie: Evropská literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje děj románu Emily Bronteové Na Větrné hůrce. Stručně také představuje autorku a význačné charakteristiky knihy.

Obsah

1.
Emily Bronteová
2.
Děj románu
3.
Charakteristika

Úryvek

"Na Větrné hůrce
Bronteová Emily
Emily Bronteová, básnířka a prozaička, jejíž díla, podobně jako díla jejích sourozenců, patří k nejslavnějším dílům britského romantismu, byla rozporuplnou spisovatelkou viktoriánského období. Na jedné straně žila a tvořila v době svázané přísnou morálkou a urputnými konvencemi, na straně druhé se je snažila porušovat a ve svých dílech ukazovala jedince, kteří se stali nositeli nespoutanosti, svobody a hrdosti.

Děj románu se odehrává na přelomu osmnáctého a devatenáctého století v nehostinné krajině anglického venkova, plného slatin, neprostupných bažin a tajemných a temných vřesovišť. Oblast severního Yorkshiru byla vždy minimálně osídlená a odolní venkované se zdržovali spíše v několika rodinných sídlech roztroušených po kraji. Takovou usedlostí byly i statky Větrná hůrka a Drozdov. Pán z Větrné hůrky, Earnshaw, si přivedl kdysi dávno z města do opatrovnictví cikánské děcko, sirotka, rozhodl se přijmout ho za vlastního a dát mu britské vychování a jméno Heathcliff. Přitom už doma dvě děti má, nejstaršího syna Hindleyho a dceru Kateřinu. Příchodem nového sourozence, navíc zcela odlišné mentality, se vnesou mezi sourozence a otce rozpory. Otec malé cikáně dokonce začíná upřednostňovat na úkor svých původních dětí. Přesto vzniká zvláštní pouto mezi Heathcliffem a Kateřinou, zdá se, jako by si tyto dvě bytosti byly podivným způsobem souzeny. Když děti dospějí a starý pán zemře, stane se hlavou rodiny a tedy i pánem Větrné hůrky nejstarší Hindley. Nestal se z něj ale dobrý člověk, je velmi tvrdý a krutý, obzvláště k Heathcliffovi, kterému pochopitelně vrací ústrky z dětství. Navíc začal pít, zvláště potom, co jeho žena Frantina zemřela při porodu. Výchovu svého vlastního syna Haretona absolutně nezvládne a tyranizuje své okolí. Katka s Heathcliffem jsou si navzájem oporou. I to se ovšem změní. Na jedné z četných toulek romantickými vřesovišti se sourozenci seznámí s rodinou Lintonových, kteří obývají vzdálený, ale přesto vlastně sousední statek Drozdov. Jde o váženou rodinu, pan Linton je soudce, všichni pečliví, vychovaní, na úrovni. Není divu, že Heathcliff, kterému v žilách koluje vášnivá krev a budí na první pohled dojem nespoutanosti a divokosti, se jim nepozdává. Kateřina se naopak velmi skamarádí s podobně starými potomky soudce, Edgarem a Isabelou. Postupně zapomíná na své přátelství s Heathcliffem a jeho náklonnost, přijímá později Edgarovo dvoření a bere si ho za muže. Heathcliff zhrzeně opouští Větrnou hůrku a na tři roky odjíždí neznámo kam. Vrací se však jako bohatý pán a rozhodne se pomstít se všem za bezpráví a nespravedlnost, které na něm vykonali. Usídlí se u alkoholika Hindleyho na Větrné hůrce, posléze ho v kartách obehraje o všechny peníze a majetek. Občas jezdí navštěvovat Kateřinu na Drozdov. Má však dábelský plán a je jasné, že se chce pomstít Edgarovi za to, že mu přebral vysněnou dívku. Aby se mu dostal blíž, oblouzní Isabelu a bere si ji posléze za ženu. Tuto naivní a zamilovanou dívku však nelidsky týrá a cítí přitom zadostiučení na Edgarovi. Hádky mezi Edgarem a Heathcliffem i utrpení švagrové Kateřina velmi těžce snáší, je slabá a nemocná a nakonec po porodu dcery Katušky umírá. Heathcliffa její smrt sice zasáhne, ale zdá se, že už se nadobro změnil v cynické běsnící monstrum bez známky lidskosti. Jeho manipulace se rozjedou plnou silou a své plány dotáhne opravdu do dokonalosti – žena Izabela od něj už dávno utekla i se synkem, po její smrti se ale malý Linton dostává do otcova opatrovnictví. Na Větrné hůrce umírá Hindsley a Heathcliff se tak stane nejen majitelem tohoto panství, ale taky poručníkem Hindsleyho syna Haretona, který pod výchovou otce – alkoholika – zcela zvlčil a zpustnul. Tím, že si ho Heathcliff vezme k sobě a postaví ho tak vedle jemného a do té doby matkou hýčkaného Lintona, vrací se jakoby sám zpět do dětství, a Edgarovi, kterého stále nenávidí, se mstí právě vynucením pohledu na odstrkované vlastní dítě. Poté se mu podaří seznámit dva v té době už dospívající mladé lidi – právě Kateřinu mladší a Lintona. Zcela manipulativně nastraží situace mezi nimi tak, že to vypadá, že se do sebe oba zamilují, a to i přes odpor Kateřinina otce Edgara, a tudíž k Heathcliffově velké radosti. Nešťastný Edgar brzy nato umírá a Kateřina, nyní sirotek, stejně jako oba statky, definitivně připadnou pod vládu Heathcliffa. Mladé dívce teprve teď začne opravdové peklo, Heathcliff obrátil nenávist, kterou choval k Edgarovi a celému jeho rodu, právě na ni. Vězní ji na Větrné hůrce, musí snášet psychické i fyzické ponižování. Ovšem podobně jako v předchozí generaci, i zde se stane něco zvláštního. Na Větrné hůrce žije vedle ní navenek surový, neomalený a zaostalý Hareton. Přesto mezi ním a Kateřinou vzklíčí láska a stanou se vzájemnými oporami vůči Heathcliffovým krutostem. Tyran už začíná být vážně nemocný. Po celý život bojoval s podivnými psychickými stavy a zjeveními, a nyní se jeho stav začal zhoršovat, a za pár dní, spokojený vykonanou mstou, umírá. Kateřina zdědila všechen majetek a šťastně se vdala za Haretona. Celý příběh je odvyprávěn její služebnou Nelly. Ještě za Heathcliffova života si totiž chtěl pan John Lockwood pronajmout Drozdov. Od Nelly si vyžádal nějaké informace o podivném pronajímateli...

Jediný román této autorky, u nás přeložený z angličtiny Květou Maryskovou, se právem stal jedním z nejslavnějších děl anglické literatury. Díky skvěle vypointovanému a do nejmenšího detailu promyšlenému ději, dvojlomným postavám a složitosti duševních pochodů hrdinů bývá často Emily Bronteová připodobňována k Williamu Shakespearovi. Román je postaven především na epičnosti děje plného napětí. Postavy představují romantické typy. Například Heathcliffova krutost je provázena neštěstím člověka, jemuž bylo odepřeno to základní, po čem v životě touží: důstojná lidská existence a láska."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51602019b5c38.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
E_Bronteova_Na_Vetrne_hurce.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse