Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Energetika České republiky - prezentace

Energetika České republiky - prezentaceKategorie: Zeměpis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace seznamuje s energetickou situací České republiky. Nejprve ji souhrnně charakterizuje a poté se věnuje jednotlivým způsobům výroby elektřiny u nás od uhelných po větrné elektrárny.

Obsah

1.
Energetika obecně
2.
Energie z fosilních paliv
2.1.
Základní princip
3.
Jaderná energetika
3.1.
Jaderné elektrárny
4.
Žádná elektrárna není ideální
5.
Vodní energie
6.
Větrná energie

Úryvek

"Energetika obecně
Výrobu elektřiny v ČR zajišťuje především akciová společnost ČEZ (asi 70 %) a dalších více než 100 nezávislých výrobců. Kromě tepelných elektráren na fosilní paliva pracují na území ČR JE Temelín, JE Dukovany, vodní elektrárny, větrné elektrárny, solární elektrárny i elektrárny spalující biomasu. Celková roční výroba v ČR přesahuje 80 TWh elektrické energie

U nás tedy máme elektrárny:
1) tepelné (spalování uhlí – hnědé, černé i lignit)
2) jaderné (Dukovany a Temelín)
3) vodní (klasické a přečerpávací)
4) větrné (Krušné hory, Jizerské a Jeseníky)
5) biomasa
6) solární (spíše lokální význam)
Energie z fosilních paliv
Energie z fosilních paliv byla a je - stejně jako jaderná energetika v novodobé historii 20. a 21. století - nepostradatelnou od nepaměti.
Také výroba elektrické energie byla od samého počátku v rozhodující míře závislá na spalování uhlí, později i ropných produktů a zemního plynu. Podíl klasických uhelných elektráren na světové výrobě elektřiny je rozhodující dodnes

Základní princip

V uhelných elektrárnách se tepelná energie získává spalováním uhlí; tato energie se předává vodě. Pára poté roztáčí parní turbínu a ta zase alternátor vyrábějící elektřinu. Na stejném principu pracují kromě uhelných elektráren i elektrárny spalující mazut, zemní plyn nebo - do jisté míry - i jaderná elektrárna
Provoz tepelné elektrárny spalující uhlí tvoří několik okruhů: okruhy paliva, vzduchu a kouřových plynů, strusky a popela, vody a páry a okruh výroby elektřiny"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, mapa a graf, rozsah čistého textu činí cca 2 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e995f5b144e.zip (3011 kB)
Nezabalený formát:
Energetika_CR.ppt (3159 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse