Epos o Gilgamešovi


Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem díla Epos o Gilgamešovi, které popisuje dobrodružství sumerského krále Gilgameše.

Úryvek

"Gilgameš se stal králem města Uruku (město bylo nalezeno na území dnešního Iráku) z vůle bohů. Byl to silný a statečný muž. Jeho matka byla bohyně Ninsun. Gilgameš vládl tvrdou rukou. Lidé museli stavět mohutné hradby kolem města, ale nelíbilo se jim to a prosili bohy o pomoc. Bohové lid vyslyšeli a poslali na zem člověka jménem Enkidu, který měl Gilgameše zabít.
Stalo se tak. Enkidu a Gilgameš se spřátelili a dobře si rozuměli. Spolu prožili mnoho dobrodružství. Zabili mocnou obludu Chumbabu a přemohli nebeského býka, kterého na ně seslala bohyně Ištar. Ištar přísahala pomstu. Přemluvila nebeské bohy a žádala o potrestání obou hrdinů. Bohové rozhodli, že zemře Enkidu.
Gilgameš se s jeho smrtí nemohl vyrovnat. Požádal boha podsvětí, Nergala, o rozmluvu s duchem zemřelého přítele. Nergal souhlasil a za chvíli vyprávěl Enkidův duch jak se v podsvětí žije. Hrdinům dobře, obyčejným lidem hůře a zlodějům a zbabělcům nejhůř. Tím jejich povídání skončilo.
Gilgameš se vrátil do města Uruku. Tam ho čekala strašná podívaná. Bůh moru Erra poslal do města mor. Všude leželi mrtvý i nemocní. Gilgameš prosil bohy o pomoc. Šamaš, bůh slunce a spravedlnosti řekl: "Nebuď smutný, všichni lidé i král musí jednou zemřít. Tváří smrti je všechno lidské konání jako závan větru. Někdo odejde dřív a někdo později." Gilgameš měl všechno. Moc, slávu a opevněné město. Toužil jen po nesmrtelnosti, která byla jen pro bohy. Král se jednou dozvěděl, že na zemi žije jen jediný člověk, který se stal bohem. Jmenoval se Utanapištim. Rozhodl se, že ho vyhledá.
Při jeho hledání prožil mnoho strádání. Plavil se přes rozbouřené moře, musel projít žhavou pouští a podstoupit mnoha dalším dobrodružstvím. Svého cíle dosáhl. Setkal se s Utanapištimem. Vyprávěl mu svůj životní příběh a svoji touhu stát se nesmrtelným bohe. Utanapištim vysvětlil Gilgamešovi, že taková touha všech lidí je nemožná. Lidem je souzeno zemřít. Nesmrtelnoust si však může každý člověk vystavět sám a to svojí prací a svými pracovními výsledky po dobu života. Gilgameš byl sklamán. Jeho sen se nikdy nesplní. Přesto byla ale spokojen.
Utanapištim mu vyprávěl tajemství bohů o potopě světa, která se stala pět generací před jeho vládou. Tenkrát se bohové rozhodli, že zničí všechno lidstvo. Skázu měl zařídit bůh moří. Bůh země Ea to však Utanapištimovi prozradil. Podle jeho rady si postavil loď, na ní si vzal dostatek potravy a potopu tak přežil on i jeho rodina. Tak se dostal Utanapištim mezi bohy. Jiným lidem se to stát již nemůže."

Poznámka

Tato práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49a69e325c03f.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Gilgames.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse