Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Ernest Hemingway: Smrt odpoledne

Ernest Hemingway: Smrt odpoledneKategorie: Profi práce, Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Smrt odpoledne, jehož autorem je Ernest Hemingway.

Obsah

1.
Ernest Hemingway: Smrt odpoledne

Úryvek

"Smrt odpoledne
Hemingway Ernest
Smrt odpoledne zaujímá mezi ostatními Hemingwayovými knihami významné a zcela ojedinělé místo. Není totiž ani románem, ani sbírkou povídek, ale literaturou faktu.
Hlavním a jediným námětem Smrti odpoledne jsou býčí zápasy a vše kolem nich. Hemingway vždy rád a často cestoval, ve Španělsku strávil dlouhou dobu a rád se do něj často vracel. Našel zde mnoho přátel jak mezi spisovateli a umělci (např. Pablo Piccasso aj.), tak i mezi nejlepšími toreadory.
Hemingway byl býčími zápasy, corridou, fascinován od první chvíle. Vnímal je jako dramatický rituál, jehož aktéři se každou chvíli z vlastní vůle ocitají v nebezpečí smrti. Corrida svými riskantními okamžiky na hranici života a smrti Hemingwaye inspirovala i k obecnějším úvahám o boji člověka s přírodou a k formulování několika životních kréd.
Hemingway se v knize striktně drží faktického hodnocení a popisu teorie i praxe býčích zápasů. Používá a podrobně vysvětluje mnoho odborných termínů, přikládá i detailní nákresy a sérii fotografií. Kniha je rozdělena na dvě části.
V první části se Hemingway zaměřuje především na býčí zápasy jako takové. Popisuje historii jejich vzniku, pravidla, způsob jejich pořádání a vše, co s býčími zápasy souvisí. Najdeme zde také mnoho drobných historek a postřehů z jednotlivých býčích zápasů, které buď zažil sám Hemingway, nebo které mu byly vyprávěny. Mimochodem, autor se osobně zúčastnil více než 1 500 býčích zápasů.
Hemingway se tímto románem nepřímo snaží vyvráti mýtus, že býčí zápasy jsou bezduchým zabíjením a sadistickou hrou, při níž jde pouze o zabíjení zvířat. Představuje corridu jako tradiční rituál, lidovou slavnost a velkolepou alegorii světa. Za tímto účelem je také připojena druhá část knihy.
Druhá část začíná dlouhými, obsáhlými a detailními vysvětlivkami. Následuje pasáž nazvaná Reakce jednotlivců na regulérní býčí zápasy - jedná se o polemiku s odpůrci corridy. Kniha obsahuje také krátkou kapitolu zaobírající se americkým matadorem Sidney Franklinem. Nakonec je přiložen kompletní kalendář dat a míst, kde se konají býčí zápasy."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a2340e53839.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
E_Hemingway_Smrt_odpoledne.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse