Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Ernest Hemingway: Stařec a moře

Ernest Hemingway: Stařec a mořeKategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2, Praha 9 - Vysočany

Charakteristika: Práce přibližuje děj, postavy či hlavní myšlenku novely Stařec a moře. Dodává také ukázku z knihy a informace o autorovi a jeho dalším díle.

Obsah

1.
Stařec a moře
1.1.
Místo a čas děje
1.2.
Hlavní myšlenka
1.3.
Jazyk
1.4.
Postavy
1.5.
Děj
1.6.
Ukázka
2.
O autorovi a jeho díle

Úryvek

"Stařec a moře

Hemingway Ernest (The old man and the Sea)

Místo děje: kubánská vesnice poblíž Havany

Čas: 40. léta 20. století, během 3 dnů

Druh: novela

Motto: „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“

Oč jde: Novela Stařec a moře se zabývá mezní životní situací starého rybáře.

Hlavní myšlenka: Jedná se především o oslavu existence člověka a úvahou nad smyslem i naplněním života. Marnost lidského snažení proti přírodě se zdá být na díle zarážející. Jak ale posléze z knihy vyplývá, odměnou za úsilí nemusí být fyzická trofej. V případě starce je to celková radost z čestného souboje projevující sebepřekonání, prokázání své zdatnosti.

Jazyk: Příběh o boji starého rybáře Santiaga s přírodními silami je vyprávěn v er-formě. Autor zde užívá spisovný jazyk a ponechává španělské výrazy pro oživení děje. Hlavní myšlenkou je lidská nezdolnost. Je zde vylíčen zápas člověka s přírodou a s překážkami. Ocenil lidskou statečnost a houževnatost.

Postavy:

Stařec Santiago - zkušený rybář, odvážný, vytrvalý a neúnavný, silný člověk, statečný - schopen bojovat do posledních svých sil

Chlapec Manolin - věrný, obětavý, miloval a obdivoval starce

Děj:
Hlavním hrdinou této knihy je stařičký Santiago. Byl to vynikající rybář. V poslední době ho však opouštějí nejen síly, ale i štěstí. Už osmdesát dní neulovil žádnou větší rybu. Taky proto ho musel na příkaz rodičů opustit jeho mladý pomocník a přítel. Ten s ním nejen jezdil na ryby, ale nosil mu i jídlo a staral se o něho.
Jednoho dne brzy zrána se stařec vypraví daleko od břehu a doufá, že konečně prolomí svou smůlu. A skutečně. Na udici mu zabere kousek, který sice nevidí, ale tuší, že půjde o jeho největší úlovek. Ryba ho však překvapí a táhne ho i s loďkou na širé moře. Santiago je po několika hodinách velice vyčerpán, ruce má rozedřené, hrdlo vyschlé. Ryba má ale výdrž a vytrvale pluje dál. Mezitím se zešeří a přichází večer. Loďka stále šplouchá černou vodou. Santiago probdí velice nezvyklou a fyzicky náročnou noc. Ryba se ale ani ráno nevzdá. Starci pomalu docházejí síly a chvilkami nemá daleko k mdlobám, přesto se mu nakonec podaří rybu, po dlouhém a namáhavém boji, hlavně díky svým dlouholetým zkušenostem a vytrvalosti zabít. Je mu jí velice líto, protože byla mimořádně klidná, sebevědomá a nebojácná a on ji za to obdivoval. Přiváže ji k loďce a vydává se k domovu. Po cestě mu ji však přes všecko jeho úsilí sežerou žraloci. Stařec nadobro vyčerpán se tedy vátí do své prosté chatrče z bambusu a usne. Ránu u moře postává skupinka lidí a nevěřícně a obdivně hledí na obrovitou kostru, přivázanou ke starcově loďce.
Nakonec se přece jen stařec dočká uznání a lidé ho přestanou nazývat smolařem, možná i díky tomu se jeho mladý pomocník může vrátit a dále staříkovi pomáhat v rybaření."

Poznámka

Práce obsahuje fotografii autora.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51b5bed2b71fa.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
E_Hemingway_Starec_a_more.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse