Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Ernest Hemingway - Stařec a moře

Ernest Hemingway - Stařec a moře


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Zaměřuje se na literární druh, žánr, kompozice, postavy díla i život autora.

Obsah

1.
Literární druh
2.
Literární žánr
3.
Ernest Hemingway
4.
Děj
5.
Postavy
6.
Kompozice
7.
Jazykové prostředky
8.
Okolnosti vzniku díla a vliv na další autory

Úryvek

"ŽIVOT
Narodil se v r.1898 v Oak Park v USA. Vyrůstal v rodině lékaře, ten vzbudil v synovi lásku k přírodě. Hrál na violonchello a boxoval. Při studiu na střední škole se pokoušel o své první verše, povídkové črty a sloupky do novin. Po vystudování vysoké školy se stal reportérem kansaského listu Star. Jako dobrovolník u Červeného kříže jel dobrovolně do Itálie, kde byt těžce raněn. Po válce pokračoval, jako zahraniční zpravodaj a stále více se věnoval literatuře. Stal se členem skupiny amerických intelektuálů v Paříži – Ztracená generace. Jeho zkušenosti ho nutily hloubat nad motivy lidské statečnosti a nezdolnosti. Při nástupu fašismu se stupňuje Hemingwayovo humanistické cítění, to se promítá do jeho děl. V roce 1953 obdržel Pulizerovu cenu. V r. 1954 obdrží Nobelovu cenu za nejznámnější dílo Stařec a moře. Do svých děl se promítá pod pseudonymem Nick Adams. Byl mistrem krátkých forem v próze a jeho úsporný styl je pojmem v moderní světové literatuře. V r. 1961 spáchal pravděpodobně sebevraždu – zastřelil se a nenechal po sobě žádný dopis na rozloučenou. Ve svých povídkách hledal pravdu o člověku v mezní situaci, píše často spíš dialog „objektivní vypravěčství‘‘. Hlavními postavami jsou převážně muži, kteří vedou nebezpečný styl života.
DALŠÍ DÍLA: Komu zvoní hrana (román), Fiesta (román), Muži bez žen (povídka), Pátá kolona (hra)DĚJ
Vypráví o starém kubánském rybáři Santiagovi, který loví ryby spolu s chlapcem, kterého všemu naučil a chlapec ho má rád více, než své rodiče. Ale Santiagův lov nebyl delší dobu úspěšný a chlapec ho musel opustit kvůli rodičům, aby vydělal peníze. Stařec tak musí na moře sám a věří, že uloví obrovskou rybu. Uloví obrovskou rybu – marlina (mečoun) a dva dny s touto rybou zápasí a ryba ho táhne stále dál na moře od břehu. Po dvou dnech se Santiagovi podaří marlina harpunovat a přiváže ji k lodi. Santiago se velmi raduuje z úlovku a těší se, co s ní vše udělá a kolik bude mít peněz, ale rybu napadnou žraloci a stařec se je snaží odhánět a ubránit svůj úlovek, ale zpět na břeh se vrátí jen s ohlodanou kostrou ryby a zcela vysílen a hladový. Doma ho najde chlapec a stará se o něj a lituje ho až do doby, než se stařec probudí.
SMYSL – ne beznaděj, ale ukázat, že Santiago udělá vše pro to, aby dosáhl toho, co chce!
POSTAVY
Santiago: Starý muž, který musí rybařit, aby se uživil. Je hodně opálený a má rád chlapce jako svého vlastního syna. Rád dává chlapci rady o rybaření. Je ctižádostivý a odhodlaný jít si za svým cílem. Nikdy se nevzdává, i přesto, že mu rybu sežrali žraloci, nevzdává svou plavbu. Nevadí mu samota, vydrží plout sám i několik dní. Povídá si sám se sebou.
Chlapec: Věrný Santiagův přítel, i přesto, že pracuje u někoho jiného, se za Santiagem stále vrací a pomáhá mu. Je odhodlaný a věrný. Je citlivý, protože nenechá starce napospas chudobě a sežene mu nějaké jídlo.
KOMPOZICE
Kniha nemá kapitoly.
Chronologická – příběh na sebe navazuje plynule.
JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
Metonymie – Táhněte ruce!
Vnitřní monology.
Krátké zvolací věty.
Symbol – moře = volnost
- kostra – smrt
Vztah chlapce a starce – i přes věkový rozdíl se přátelí

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA A VLIV NA DALŠÍ AUTORY
Na přelomu 40. a 50. Let se potýkal s tvůrčí krizí. Začal psát pod vlivem citů ke své milence Adrianě, se kterou žil na Kubě, kde se inspiroval životem jednoho rybáře.
Film 1958 – Henry King"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540e16d580207.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Starec_a_more_E.H..doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse