Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Ernest Hemingway: Stařec a moře

Ernest Hemingway: Stařec a moře


Kategorie: Americká literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce pojednává o autorovy a jeho hlavním díle Stařec a moře. Nejprve pojednává o jeho životě a tvorbě, následuje jeho zařazení a charakteristika doby. Jsou zmíněna další díla a podrobně je rozebráno dílo Stařec a moře. Nechybí ani hlavní myšlenka a aktuálnost díla.

Obsah

1
Ernest Hemingway
1.1
Tvorba
2
Zařazení autora a charakteristika doby
2.1
Meziválečná literatura 1. poloviny 20. století
2.2
Americká literatura v meziválečném období
2.3
Ztracená generace
3
Další autorova díla
4
Stařec a moře
4.1
Celková charakteristika
4.2
Hlavní postavy
4.3
Jazyk a styl
4.4
Děj
4.5
Hlavní myšlenka díla
4.6
Vyznění
4.7
Okolnosti vzniku a vliv díla
5
Aktuálnost díla

Úryvek

"Ernest Hemingway (1899-1961)
Život:
• Americký spisovatel, povídkář, romanopisec a žurnalista
• Narozen 1899 v Illinois
• Považován za příslušníka Ztracené generace
• Ernest vyrůstal v rodině lékaře, který vlastním příkladem a nadšením záhy v synovi vzbudil lásku k přírodě, lovu a sportu
• Hrál na violoncello a přitom boxoval
• Když byl malý, jeho otec spáchal sebevraždu, on sám ji pak spáchal také
• Jeho matka byla tvrdá, vytlačovala ho z rodiny
• Nelpěl na rodině, s matkou si nerozuměl – proto možná sklony k sebevraždě
• 1918 dobrovolník na italské frontě (strana Dohody), člen Červeného kříže
• Na frontě vážně zraněn (obě nohy), léčil se v Itálii, po celý život omezená hybnost
• Po válce se stal novinářem ve městech Evropy (Paříž, Řím, Londýn)
• Zajímal se i o politiku – v článcích se odrážely vzpomínky na válku
• Dobrodružný způsob života – cesty do Afriky, lovil, Safari, 20. – 30. léta
• 1936 – 39 – reportér ve Španělské občanské válce, dobrovolník
• Poté cesta na Kubu, která ho učarovala – hlavně nižší kubánské vrstvy (rybáři), u Havany
• Během 50. let psal povídky
• 1954 dostal Nobelovu cenu za literaturu za novelu Stařec a moře
• Krátce před smrtí se vrátil do USA, kde 1961 spáchal sebevraždu (zastřelil se)
Tvorba:
• Inspiroval se hodně svým životem a svými osobními zážitky
• Psal prózu – povídky, romány, novely
• Považován za mistra moderní povídky 20. století – vytvořil novou metodu přístupu k látce
• Ve svých dílech využíval metodu ,,ledovce‘‘
• Metoda ledovce:
- čtenáři se řekne jen špička ledovce (1/8), těch 7/8 si musí domyslet, dotvořit
- styl je stručný, není psychologie postav
- řekne minimum věcí a nijak je nekomentuje
- sdělí jen to nejnutnější – zbytek je na čtenářovi, aby si pod tím něco představil
- postavu vykreslí, ale názor nechá na čtenářovi
• Ve svých povídkách hledal pravdu o člověku v mezní situaci
• Staví postavy do krizových situací, kdy jsou na hraně života a smrti, kdy pak prokazovali čest a odvahu
• Nechá postavy jednat a projevit se – čtenář si udělá názor, jaká je psychologie postav
• Byl hodně ceněný a uznávaný
• Postavy jeho děl jsou často muži, kteří vedou nebezpečný způsob života (vojáci, rybáři, lovci, toreadoři)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5642330261208.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
10._Ernest_Hemingway___Starec_a_more.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse