Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Estetika a užitá tvorba - esej

Estetika a užitá tvorba - esej


Kategorie: Umění/hudba, Ostatní předměty

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracování krátké eseje na dané téma. Autorka představuje svůj osobní názor nepoldožený odkazy na literaturu.

Obsah

.

Úryvek

Postupným vývojem docházelo k zvětšování nároků na daný spotřebitelský výrobek. Výrobky musely být přizpůsobeny fyziologickým i psychologickým potřebám spotřebitelů, kupujících. Předměty denní potřeby byly a často jsou jediným uměleckým prvkem v mnohých domácnostech, které utvářejí každodenní prostředí a životní formu.
Hlavní úlohu hraje celkový vzhled daného předmětu. Můžeme před sebou mít dva předměty s naprosto totožnou funkcí, ale jejich vzhled na nás působí naprosto odlišným dojmem. Samozřejmě je jasné, že každý jedinec má posunutá estetická měřítka někam jinam, a proto každý z pozorujících si může vybrat jiný ze dvou zmiňovaných produktů. Výrobci však musí zaměřit estetický vzhled produktu k širší vrstvě společnosti, aby produkt mohli snáze zapojit do spotřebního řetězce. Samozřejmě nelze opomenout funkčnost a cenu předmětu, která je pro spotřebitele ne méně důležitá než estetický vzhled.
Pro spotřebitele je také důležitá široká nabídka spotřebního zboží, které se vyskytuje na trhu. Kdyby bylo jen několik málo produktů, ze kterých by bylo možno vybírat, estetické hranice kladené na spotřební zboží by se přirozeně musely snížit.

Poznámka

Velmi krátká práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x446793afbf01a.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Estetika_a_uzite_umeni.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse