Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etiketa hovoru v ruštině - 4.část

Etiketa hovoru v ruštině - 4.část


Kategorie: Nauky o ruském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje velmi užitečné fráze pro mluvený styk. Je vhodná pro začátečníky a mírně pokročilé. Obsahuje způsoby a fráze pro vyjádření omluvy, útěchy a lítosti.

Obsah

1.
Omluva
1.1
Přijetí
1.2
Nepřijetí
2.
Útěcha
3.
Podpora
4.
Soustrast

Úryvek

“3/...
Всякое бывает (в жизни). To se (v životě) stává.
Ничего не поделаешь. Nic se nedá dělat.
Тут ничем не поможешь. Tady je každá pomoct marná.
Всë будет (кончится) хорошо. Všechno (to) dobře dopadne.
Всë пройдëт. To přejde.
Не знаю, чем тебя утешить. Nevím, jak tě utěšit.
Слова утешения бесполезны. Slova útěchy jsou zde zbytečná.

Это не твоя вина. To není tvá vina.
Ты не виновать. Ty za to nemůžeš.
Ты тут ни при чëм.

(Это) пустяки! To nic není. (to je hloupost)
Какие пустяки!
(Это) ерунда!
Какая ерунда!

Ничего серьëзного. To není nic vážného.
Здесь нет повода для расстройства (Tady) není důvod k rozčilování.
- // - для того, чтобы расстраиваться


Сочувствие

Я тебе сочувствую. Cítím s tebou. Vím, jak ti je.
Как я тебе сочувствую!

Я тебя понимаю. Chápu tě.
Как я тебя понимаю!

Мне жаль тебя. Je mi tě líto.
Как мне жаль тебя!

Что с тобой случилось? Co se ti stalo?
Если будет нужна помощь, звоните! Budete-li něco potřebovat, zatelefonujte.
- // - пишите! - // - napište.


Соболезнование
Примите моë глубокое Přijměte moji hlubokou /upřímnou/
/искреннее/ соболезнование. soustrast.

Я разделяю ваше горе. Cítím s vámi.


Письменные формы выражения Соболезнования :

Примите моë глубокое соболезнование по поводу постигшего вас горя (утраты, несчастья).
- Přijměte mou hlubokou soustrast nad hořem /ztrátou, neštěstím/, které vás postihlo.


Разрешите (позвольте) выразить вам моë искреннее соболезнование.
- Dovolte, abych vám vyjádřil hlubokou soustrast."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4784bee1c33f0.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Etiketa_hovoru_rj_4.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse