Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Etologie kočky domácí

Etologie kočky domácí


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1, Mladá Boleslav

Charakteristika: Autorka v seminární práci z biologie věnované etologii kočky domácí na příkladu vlastního kocoura ukazuje různé aspekty chování tohoto druhu.

Obsah

¨1. Úvod
2.
Původ
3.
Chování vrozené a získané
4.
Chování jedince
5.
Výchova
6.
Anatomie a smysly
7.
Řeč těla
8.
Rozmnožování a chování během něj
9.
Péče o zdraví
10.
Potrava
11.
Závěr

Úryvek

"Chování vrozené a získané
Chování živočichů dělíme na vrozené a získané. Mezi vrozené řadíme především ty, se kterými se už narodili, které mají v genech. Díky těmto vlastnostem jsou určité druhy živočichů schopné se již od narození sami o sebe postarat, tj. obstarat si potravu a co možná nejvíce se uchránit před predátory.
Získané chování je takové, které se dané zvíře naučí až během svého života ze zkušeností se svým okolím. Zde jsou příklady takových chování:
Vrozené chování – Příkladem vrozeného chování koček je třeba péče o svou čistotu. Neustále si olizují tělo – „myjí se“.
Získané chování – Známkou takového chování je například na povel přerušit činnost, kterou má zakázanou, tj. třeba na zakřičení slézt z místa, kam nesmí.

Chování jedince
V této a dalších částech své práce se budu věnovat především svému kocouru a jeho chování.
Bob je velmi společenské zvíře. Často pobíhá někde venku, ale v zimě bývá raději doma v teple. Nejčastěji ho vídáme, jak někde spí. Má mnoho svých oblíbených míst a často je mění, ale v tomto chladném období vyhledává především pohodlná místa u topení nebo v křesle.
Na podzim vrcholí jeho mazlivé nálady. Chodí za námi, a jakmile se někde usadíme a zaujmeme trvalejší polohu, vleze si na klín, vrní a velmi rád se nechá hladit. Nejraději má drbání pod bradou a mezi ušima.
Jedna z jeho oblíbených činností je také pozorování klece, kde chováme džungarské křečky. Lehne si kousek od ní a dívá se, ale nikdy se nesnaží do ní jakkoliv dostat nebo jinak zaútočit.
Bob je naučený sedět za oknem když chce do domu a dříve nebo později si ho někdo všimne a pustí ho dovnitř. Naopak, když chce ven, chodí kolem dveří a hlasitě mňouká."

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51229b28beaee.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Etologie_kocky_domaci.doc (63 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Etologie kočky domácí 729x
2. Kanada - anglicky 205x
3. Kůrovci na Šumavě 134x
4. Světová liteartura 1945-1989 115x
5. Upolín evropský 111x
6. Česká filosofie 2x