Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Eukaryotická buňka - prezentace

Eukaryotická buňka - prezentaceKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Prezentace do biologie v základních bodech pojednává o eukaryotických buňkách, jejich stavbě a charakteristických znacích. Dále se také zabývá mitochondriemi a jejich stavbou.

Obsah

1.
Eukaryotická buňka
2.
Rysy
3.
Stavba
4.
Mitochondrie

Úryvek

"Eukaryotická buňka
Všechny eukaryotické buňky obsahují cytoskelet (kostra buňky). Tj. systém svazků molekul bílkovin, který je tvořen vlákénky (mikrofilamenty) a trubičkami (mikrotubuly; vlákénka i trubičky se podílí na vzniku dělícího vřeténka při mitóze). Ty v buňce tvoří svazky schopné zkracování a natahování se → pohyb cytoplazmy v buňce.
Eukaryotická buňka je buňka vyskytující se u eukaryot, což jsou organizmy, jež mají těla složená z buněk s diferencovaným jádrem a s biomembránovými strukturami.
Srovnáme-li eukaryotickou (jadernou) a prokaryotickou buňku, zjistíme, že ve srovnání s buňkou prokaryotickou je buňka eukaryotická podstatně větší. Liší se od ní strukturou jádra a jaderných chromozomů a také obsahuje velké množství biomembránových organel. Rozlišujeme eukaryotické buňky hub, rostlin a živočichů.Rysy
Eukaryotická buňka se vyznačuje mnohem větší složitostí a velikostí oproti buňce prokaryotické. Narozdíl od ní se liší i strukturou jaderného aparátu, který je ohraničen jadernou membránou a obsahuje jeden nebo více chromozomů, jež mohou být:
párové = diploidní buňka
nepárové = haploidní
Eukaryotická buňka je obvykle výrazně větší než buňka prokaryotická.
Jádro (-karyon, dává eukarotám jejich název)- vždy přítomné. Je ohraničeno dvojitou membránou a uvnitř se skrývá genetická informace ve formě DNA, jež tvoří chromozomy.
Endoplazmatické retikulum, golgiho komplex (GA), vakuoly a ostatní endozomální struktury, vytváří vnitřní systém membrán, kterým je buňka dále členěna a umožňuje jí lepší organizaci složitějších životních pochodů.

Rysy
Semiautonomní organely - organely vzniklé pravděpodobně symbiotickou fúzí s původní buňkou, proto jsou odděleny od okolní cytoplazmy dvěma membránami. Mají vlastní DNA a proteosyntetický aparát (dělí nezávisle na buňce) Udílí buňce nové schopnosti, které jsou pak nezbytné pro život vícebuněčných organizmů.
Patří do nich: Mitochondrie jsou přítomny ve všech živých buňkách a dávají eukaryotám schopnost získávat energii dýcháním.

plastidy se vyskytují jen u některých eukaryot (zvláště u rostlin, pro něž jsou zásadní) a některé jejich typy (jmenovitě chloroplasty umožňují rostlinám fotosyntézu).

Cytoskelet tvořený aktinovými mikrofilamenty(mikrovlákny) a mikrotubuly udržuje její tvar a tvoří "kolejnice" pro cílený pohyb čehokoliv uvnitř buněk.
Stavba
Stavba
Narozdíl od mnohem jednodušší buňky prokaryotické můžeme u eukaryot nalézt množství jiných, pokročilejších organel, liší se také ve struktuře jádra, které je ohraničeno jadernou membránou.
Rozlišujeme 2 základní typy eukaryotických buněk - rostlinnou a živočišnou.
Liší se hlavně v absenci buněčné stěny u buňky živočišté a také v množství různých speciálních organel, které obsahuje jeden nebo druhý typ těchto buněk ( např. chloroplasty u rostlinných buněk).

Pro oba typy jsou společné tyto rysy (obrázek na předcházející straně): Cytoplazmatická membrána - ohraničuje buňku a umožňuje jí aktivní výměnu látek s okolím - je polopropustná (semipermeabilní). Tvoří ji stejně jako u prokaryot fosfolipidová dvouvrstva. Cytoplazma - vizkozní koncentrovaný roztok vyplňující vnitřní prostor buňky. Tvoří ho organické i anorganické sloučeniny v různém poměru - viz chemické složení živých soustav. Může obsahvovat i odpadní látky buňky"

Poznámka

Součástí práce jsou obrázky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x514d7c5db2629.zip (2493 kB)
Nezabalený formát:
Eukaryoticka_bunka.ppt (2616 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse