Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Evan Hunter: Džungle před tabulí

Evan Hunter: Džungle před tabulíKategorie: Americká literatura od 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Džungle před tabulí, jehož autorem je Evan Hunter.

Obsah

1.
Evan Hunter: Džungle před tabulí

Úryvek

"Džungle před tabulí
Hunter Evan
Americký spisovatel Evan Hunter se ve svém románu Džungle před tabulí zabývá sociální problematikou, která vládne ve školách, kde se scházejí děti sociálně, ekonomicky, národnostně, jazykově, fyzicky či mentálně handicapované, čímž jsou jakoby automaticky vyloučeny ze společenského systému, jehož součástí jsou a který o ně nejeví větší zájem.
Er-formou je vyprávěn příběh Richarda Dadiera, který získal místo profesora na Severní střední škole manuálních profesí, která je vyhlášená svými problémovými žáky a jejich konflikty s vyučujícími. Přes tento fakt je Dadier poněkud idealisticky rozhodnut nejen vyučovat, ale především naučit svůj předmět – angličtinu své žáky co nejlépe. Seznamuje se s ostatními učiteli i se svými žáky. Poznává, že efektivně vyučovat ve své třídě angličtinu bude velmi obtížné. Všimne si však jednoho mladého černocha – Millera, který má na třídu evidentně největší vliv a zároveň je velmi bystrý. Snaží se ho tedy získat na svou stranu, ale poté, co zachraňuje novou mladou kolegyni od násilného napadnutí, dosáhne pravého opaku – Miller i ostatní v tom vidí podraz, neboť mladého útočníka nyní čeká vězení, a proto záměrně výuku co nejvíce sabotují. Situace opravdu není růžová. Chlapci ho neustále provokují, odmítají poslušnost, dělají si z něj legraci, nezabírají ani tradiční tresty. Nejhorší je, že často nejde pouze o vzpurnost dospívajících hochů, ale o poměrně nebezpečnou delikvenci, která vyvrcholí fyzickým napadením Dadiera při jednom návratu domů ke své těhotné ženě.
Po tomto útoku, který Dadier odmítne výrazněji řešit, se rozhodne trochu pozměnit svůj postoj. Nyní už mu nejde pouze o angličtinu, ale o to, aby chlapcům vysvětlil některé příčiny národnostních, etnických či sociálních problémů. Neustále ale jakoby vedl skrytý boj proti Millerovi – stále se v tomto hochovi nemůže vyznat, podezřívá ho z různých nepříjemností, které se mu dějí, a proto ho překvapuje nenadálý hochův zájem o školní akademii. Postupně bariera mezi nimi opadává a v rozhodující chvíli, kdy se ve třídě schyluje k nebezpečné situaci a Richard se ocitá v přímém ohrožení života, protože je napaden dvěma ozbrojenými chlapci, se Miller staví na jeho stranu, čímž podrží a pozvedne jeho autoritu u většiny spolužáků. Dadier nakonec zjišťuje, že Miller se nepodílel ani na nočním napadení ani na jiných věcech, které mu narušovaly soukromý i profesionální život.
Hunterův hrdina, idealistický pedagog Dadier, zkouší různými způsoby vzbudit ve svých svěřencích zájem o svůj předmět: je laskavý i tvrdý, trpělivý a výbušný zároveň, ale ze všeho nejvíce je šokován. Přitom je často autorem líčen až přehnaně hrdinsky – rychle překonává následky nelidského týrání a vše nakonec bere jaksi sportovně.
To, co této knize jistě nelze upřít, je smysl pro dramatičnost děje, vylepšený použitím hororových prvků a satirického, suchého humoru, který k černému nemá daleko. Hlavní hodnotou knihy však zůstává realistické zobrazení sociálních problémů v jedné z velmocí světa – Americe."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51a4aaf600d84.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
E_Hunter_Dzungle_pred_tabuli.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse