Ezop: Bajky


Kategorie: Ostatní literatura do 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Ezopovými bajkami. Uvádí životopis spisovatele, žánrově zařazuje dílo, sleduje hlavní téma a stručně seznamuje s obsahem. V další části práce autor předkládá vlastní hodnocení díla, charakterizuje prostředí, čas a postavy. Nechybí ani rozbor díla podle jazykové a kompoziční stránky. Závěr tvoří krátké ukázky z knihy.

Obsah

1.
Životopisná data o autorovi
2.
Téma
3.
Vlastní hodnocení
4.
Stručný obsah
5.
Charakteristika postav a jejich vztahů
6.
Jazyk a kompozice
7.
Ukázky

Úryvek

"• NÁZEV DÍLA: Bajky
• ŽÁNR: Neveršované bajky (epika)
• JMÉNO AUTORA: Ezop (6.století p.n.l.)
• O AUTOROVI: Zakladatel řecké bajky Ezop žil v 6. století před n.l., pocházel údajně z Malé Asie, žil v Aténách a na ostrově Samos. Patří dodnes k nejznámějším bajkařům a svou proslulostí se vyrovná slavnému Homérovi. O jeho životě toho není příliš známo, narodil se pravděpodobně jako otrok a za svého života hodně cestoval. Jiné zdroje uvádějí, že byl mrzák a fyzicky chorý.
Své bajky přednášel ústně. Šlo o krátké prozaické příběhy se stručným dějem, v nichž vystupovala ustálená skupina postav, zvláště zvířata a rostliny, které přebírají lidské vlastnosti a stávají se typem, nositelem konkrétního charakteru. Mnohdy se objevují také skuteční lidé a postavy řeckých bohů, častý je dialog, který dává bajkách spád, posiluje dramatičnost a dynamiku příběhů. Každá bajka obsahuje na konci většinou didaktické poučení. Ezopova tvorba se stala postupem času známou po celém světě (např. O silném lvu, O pyšném orlu, O chytré lišce aj.).
• ZAŘAZENÍ AUTORA:
→ Antická literatura - Archaické období (8.-6.století p.n.l.) = ústní lidová slovesnost; mýty; základ evropské kultury…
o Homér – Illias a Oddyseia
o Sapfó - Písně
• TÉMA: Autor poukazuje na špatné vlastnosti lidí prostřednictvím zvířat a rostlin.
• NAKLADATELSTVÍ, ROK A MÍSTO VYDÁNÍ: Knižní expres s.r.o., 2000, Ostrava
• POČET STRAN: 257
• PŘEKLADATEL: Jiří Kolář
• VLASTNÍ HODNOCENÍ: Ezopovy bajky se mi docela líbily. Byla bych raději, kdyby jich bylo méně, protože takhle si žádnou moc pořádně nepamatuji a zdály se mi hodně podobné. V některých jsem ani nepoznala ponaučení, které přinášely. Jiné se mi ale moc líbily.
• ILUSTRÁTOR: -
• STRUČNÝ OBSAH: Přibližně 130 bajek o liškách, vlcích, lvech, oslích, myších a kočkách. Po každé bajce následuje ponaučení, které bychom si z ní měli odnést."

Poznámka

Práce je částečně kompilační. Životopis Ezopa je stažen z internetu. Práce je psaná formou odrážek. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. V textu jsou 2 obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d6a772e0d6c9.zip (195 kB)
Nezabalený formát:
Ezop_Bajky.doc (230 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse