Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Farma zvířat - George Orwell

Farma zvířat - George Orwell


Kategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Třebíč

Charakteristika: Práce obsahuje rozbor knihy Farma zvířat od Georga Orwella, který je vhodný k maturitní zkoušce i s poměrně rozsáhlým obsahem.

Obsah

1.
Údaje o autorovi, jeho další díla, současníci
2.
Charakteristika doby, ve které bylo dílo vydáno
3.
Literární druh a žánr, umělecký směr
4.
Charakteristika hlavních postav, obsah
5.
Kompozice
6.
Jazyk, hlavní téma
7.
Zajímavosti, vliv díla

Úryvek

"George Orwell (1903 – 1950), vlastním jménem Eric Arthur Blair, byl britský spisovatel, novinář a esejista. Narodil se v Indii. Rodiče mu nemohli platit studium na vysoké škole, tak začal pracovat pro indickou imperiální policii v Barmě. Zde se začal klonit k levicové politice. Po 1. světové válce se vrátil do Anglie. Politické události v Evropě se ho silně dotkly. Stal se socialistou, antifašistou a kritikem všech nedemokratických politických tendencí. Zapojil se jako dobrovolník ve španělské občanské válce.
Další díla: román 1984, Barmské dny, Hold Katalánsku
Současníci: Samuel Beckett, Albert Camus, Alberto Moravia
Doba: 2. pol 20. stoleté - 2. světová válka 1939 – 1945 – největší ozbrojený konflikt v dějinách lidstva. Ovlivnila světové dějiny a politiku. Německo a jeho spojenci válku prohráli. Po válce se do popředí dostaly dvě supervelmoci – Spojené státy americké a Sovětský svaz.
Válka se stala významným tématem literatur všech zemí, které byli 2. světovou válkou zasaženi. Autoři ve svých dílech protestovali proti válce, oslavovali hrdinství, statečnost, odvahu, ale i strach, zbabělost nebo kolaboraci. Dále se rozvíjel existencialismus, neorealismus, avantgardní a postmoderní literatura.


Farma zvířat patří do epiky (má děj). Je to alegorický antiutopický román s prvky bajky (skrytě vizituje tehdejší společnost, delší časové období, hodně postav, hlavní dějová linie se dále větví, zvířata se chovají jako lidé)
antiutopický = společnost není ani zdaleka tak dokonalá, jak se na první pohled zdá. Jedná se o opak utopického románu.
Umělecký směr: prvky realismu (společnost je zobrazena bez jakýchkoliv přikrášlení, snaží se o pravdivé zobrazení lidské společnosti, vznikl ve 2. pol. 19. století)

Prasata:
nejchytřejší ze všech zvířet
Major – Lenin
Napoleon – J. V. Stalin, podvodník, zrádce
Kuliš – Trockij (soupeřil po revoluci o moc se Stalinem, byl vyhnán ze Sovětského svazu, musel se ukrývat v jiných zemích, ale nakonec byl na Kubě zastřelen na Stalinův rozkaz)
Pištík – podlézá Napoleonovi, manipuluje s ostatními zvířaty
Koně: Boxer a Lupina – velice pracovití, čestní
Psi: tajná policie, věrní svému pánovi Napoleonovi (udělají pro něj cokoliv)
Ovce: hloupé, nemají žádný názor, na nic se neptají a nic se jim nezdá divné
Osel: Benjamin – zná pravdu, ale nijak nevystupuje z davu, chová se pasivně, svoji aktivitu považuje za zbytečnou
Lidé: zlý, zvířata pouze využívají

Děj se odehrává v Anglii na farmě pana Jonese. Ten je alkoholik a ke všem je velice zlý. Zvířatům, kteří jsou na jeho farmě, tak se jeho chování vůbec nelíbí. Nechtějí být pro lidi pouze otroci. Nejstaršímu a nejchytřejšímu praseti Majorovi se podaří zvířata přesvědčit k revoluci. Brzy na to však Major umírá. Vedení se ujmou prasata Kuliš a Napoleon a na farmě bylo vše jinak. Zvířata úspěšně bojovala proti panu Jonesovi a podařilo se jim, že ho vyženou z farmy. Zvířata přejmenují Panskou farmu na Farmu zvířat. Všechna zvířata se snažila na farmě hospodařit."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x540d6b54c2e3e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Farma_zvirat_George_Orwell.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse