Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Farmakoterapie revmatických onemocnění

Farmakoterapie revmatických onemocnění


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje základní výčet lékových skupin, kterými se léčí revmatická onemocnění. Stručně charakterizuje nesteroidní antirevmatika, antimalarika, soli zlata a kortikoidy. Zmiňuje intraartikulární léčbu, i rehabilitaci.

Obsah

1.
Nesteroidní antirevmatika (NSA)
2.
Antimalarika
3.
Soli zlata
4.
Kortikoidy
5.
Intraartikulární léčba
6.
Rehabilitace

Úryvek

"Nesteroidní antirevmatika (NSA)
Jsou to léky velmi účinné a svým protizánětlivým účinkem na kloubní onemocnění se přibližují efektu kortikoidů – odtud vyplynul název „nesteroidní“ antirevmatika. Mezi těmito léky má výsadní místo kyselina acetylsalicylová (KAS), např. přípravek Acylpyrin, Aspirin.
Aspirin, stejně jako další nesteroidní antirevmatika, má nežádoucí vliv na trávicí ústrojí. Při jejich užívání by proto měly platit tyto zásady:
- podávat vždy po jídle, nejlépe zapít mlékem
- v průběhu léčby bedlivě sledovat, zda se neobjeví zažívací obtíže, které mohou vést až ke vzniku peptického vředu s možným krvácením do zažívacího traktu
- vždy se přesvědčit, zda nemocný není současně léčen antikoagulanciem.
Dále mezi nesteroidní antirevmatika patří např. Brufen Olfen, Veral, Voltaren atd.

Antimalarika
Léky této skupiny byly původně vyrobeny k prevenci a léčbě malárie. Zkušenost však ukázala, že působí i velmi dobře na revmatoidní artritidu. K léčbě se používají přípravky Delagil nebo Plaquenil, obvykle 1 tabletu večer po jídle.
Při léčbě je potřeba věnovat pozornost očím. V rohovce mohou vznikat depozita léku, která však při přerušení léčby vymizí. Nemocný má být proto pravidelně kontrolován očním lékařem.

Soli zlata
Patří stále mezi prvořadé léčebné prostředky v léčbě revmatoidní artritidy, tuto situaci nezměnilo ani objevení kortikoidů, antimalarik a nesteroidních antirevmatik. Dávkování přesně určuje lékař. Sestra se má vždy podrobně seznámit s návodem příslušného léčebného přípravku. Při každé aplikaci injekce má sestra prohlédnout poslední laboratorní výsledky (hemogram, jaterní testy, moč)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x497a014576e34.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Farmakoterapie_revma.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse