Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Fenylketonurie

Fenylketonurie


Kategorie: Medicína

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s vrozenou metabolickou vadou, tzv. fenylketonurií. Uvádí nejen stručný popis příčin vzniku nemoci a popis vyšetření, ale obsahuje také informace o dietách, i tabulku s přepočtem obsahu fenylalaninu v potravě.

Obsah

1.
Fenylketonurie - úvod
2.
Charakteristika
3.
Fenylalanin, vyšetření
4.
Vyšetření
5.
Léčba, diety
6.
Tabulka přepočtu obsahu fenylalaninu v potravě

Úryvek

"Fenylketonurie je vrozená metabolická vada, jejíž mezinárodní zkratka je PKU (pochází z phenylketonuria). Tato nemoc patří do skupiny více než dvou set dědičných poruch funkce enzymů.

Fenylketonurie je autosomálně recesivně dědičná porucha metabolismu fenylalaninu, která se vyskytuje v ČR s frekvencí 1:6 000 (Kapras 1996: 25). Dvěma zdravým rodičům se tedy může narodit potomek trpící fenylketonurií. Nemoc se projevuje zejména postupným rozvojem duševní zaostalosti, což popsal již v roce 1934 Dr. Asbjorn Folling z Norska.
Diagnostika a léčba fenylketonurie se u nás provádí poměrně krátce, až od roku 1970. Od té doby je možné vyhledat děti, které se s fenylketonurií narodily, již brzy po narození a upravit jim jídelníček podle jejich potřeb. Historie fenylketonurie u nás je spojena se jménem docentky Bohunky Blehové.

Z fenylalaninu vznikají bílkoviny, které jsou nutné pro vznik myelinové pochvy, a dále pro vznik aminokyselin. Tyto aminokyseliny vznikají řetězovitě: fenylalanin metabolizuje na tyrosin, z kterého pak vzniká adrenalin, dopamin a noradrenalin. PKU vzniká kvůli mutaci genu pro fenylalaninhydroxylázu, která katalyzuje přeměnu fenylalaninu na tyrosin.

Zdravý organismus fenylalanin štěpí a vypořádá se s ním v jakémkoli množství. Nemocné tělo jej ale neumí využít a ani správně vyloučit, a tak se látka hromadí, až její velká koncentrace začne poškozovat nervové buňky, konkrétně jsou poškozovány myelinové pochvy nervových vláken. Specifickým projevem nemoci je vylučování moči páchnoucí po myšině, což je způsobeno zvýšeným obsahem kyseliny fenylpyrohroznové.

Pokud se nemoc neodhalí včas, narušuje se psychický i fyzický vývoj dítěte. Z tohoto důvodu se už v porodnici dělají krevní testy na přítomnost fenylalaninu v těle. V těhotenství je totiž přebytek fenylalaninu plodu odváděn placentou. Ještě než by se nemoc mohla rozvinout, je možné určit diagnózu pomocí screeningového vyšetření, které se provádí pátý den po narození. První dny života postupně s vypitým množstvím mateřského mléka stoupá hladina fenylalaninu, proto se vyšetření neprovádí hned po porodu. Většinou z patičky se odebere několik kapek krve na filtrační papír, který se odesílá do speciálních laboratoří, kde se pomocí Guthrieho metody zjišťuje výška hladiny fenylalaninu. K tomu se využívají bakterie Bacillus subtilis se ztrátovou mutací, které jsou schopné se množit jen v blízkosti vzorků s vyšším množstvím fenylalaninu (Kapras 1996: 25)."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 1,5 strany. Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x493da35367571.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Fenylketonurie.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse