Seminarky.cz > Čtenářský deník > Obsahy a rozbory děl > > Ferdinand Schulz: Nymburská rychta

Ferdinand Schulz: Nymburská rychtaKategorie: Česká literatura do 20. století, Profi práce

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s dílem Nymburská rychta, jehož autorem je Ferdinand Schulz.

Obsah

1.
Ferdinand Schulz: Nymburská rychta

Úryvek

"Nymburská rychta
Schulz Ferdinand
Pro český národ byla doba vlády slabého a neschopného Jindřicha Korutanského smutnější než vláda Braniborů. Češi jsou utlačováni, zbavováni práv a okrádáni bohatými cizími přistěhovalci z Německa a Holandska.
K těmto lidem patří i nymburský rychtář Mikuláš Ortlin, jenž svou hrabivostí a bezohlednou chamtivostí získal kontrolu téměř nad celým městem. Jeho oblíbencem byl starší syn Enderlin. Miloval Jaruši, která byla dcerou rybáře a milenkou mladšího bratra Johlina, sympatizujícího s utlačovanými Čechy.
Jaruše Enderlinovu lásku neopětuje. Enderlin se rozhodne použít všech prostředků - domluví se s lotrem a lupičem Lutoldem. Ten pak na pokyn svého pána zavraždí Olena, dědice Mydlovar, a z vraždy obviní Johlina. Podplatí dva svědky a Johlin je prohlášen vinným vraždou i přes svědectví vlastní matky Judity. Otec ho zavrhne a ještě více se rozzuří, když Judita vyzradí, že je mohamedánka, kterou si Ortlin koupil jako otrokyni a až dosud s ní žil v divokém manželství.
Vrah Lutold se dozví, že Enderlin chodí za jeho milou Klárou. Hrozí mu, že vše vyzradí, ale Enderlin ho uvrhne do vězení. Kláře namluví, že odešel do Holandska. Lutoldovi se však podaří uprchnout, oba milence zavraždí a oběsí.
Otec se nenechá pohnout a chce Johlina sám popravit. Přijíždí však kněžna Eliška, prchající před Jindřichem, který ji nutil k potupnému sňatku, a daruje Johlinovi svobodu. Starý Ortlin brzy umírá, Johlin se vzdává dědičného práva na rychtu. Ta nakonec připadne českému pánovi Vítkovi ze Zdonína. Johlin s matkou a s Jaruší odjíždějí na zotavenou do Itálie.
Ani Lutold neujde spravedlivému trestu – schovává se pod popravištěm, na kterém měl být Johlin popraven. Plošina se zřítí a zrádného Lutolda pohřbí ve svých troskách."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51dc231228fd1.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
F_Schulz_Nymburska_rychta.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse