Finanční páka


Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: V této práci se dozvíte, jak pomocí finanční páky dochází k optimalizaci kapitálové struktury.

Obsah

1.
Finanční tíseň
2.
Finanční páka
3.
"U - křivka" celkových nákladů kapitálu
4.
Optimální výše zásob

Úryvek

"Optimalizace kapitálové struktury

Finanční tíseň
S růstem zadluženosti se průměrné náklady kapitálu zvyšují. Zatímco výplatu dividend může podnik odložit do vhodnějšího období, u úroků z cizího kapitálu to neplatí. Proto se zvyšující se zadlužeností i malý výkyv výsledku hospodaření může způsobit finanční obtíže a neschopnost podniku splácet stanovené úroky věřitelům. Tato finanční tíseň se může prohlubovat a vést až k prohlášení konkurzu. Absolutní podobou finanční tísně je tzv. předlužení, kdy jsou aktiva podniku menší jak závazky."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5704dc42c683b.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
financni_tisen.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse